chất nào sau đây là amino axit

Câu hỏi:

24/08/2019 68,200

Bạn đang xem: chất nào sau đây là amino axit

A. H2NCH2COOH.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Chọn đáp án A.

Aminoaxit là H2NCH2COOH.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những hóa học tiếp sau đây, hóa học này sở hữu lực bazơ mạnh nhất?

A. CH3NH2

B. C6H5NH2 (anilin)

C. C2H5NH2

D. NH3

Câu 2:

Trong những tên thường gọi tiếp sau đây, thương hiệu này phù phù hợp với hóa học CH3CH(CH3)NH2?

A. Isopropanamin.

B. Metyletylamin.

C. Isopropylamin.

D. Etylmetylamin.

Câu 3:

Chất này sau đó là amin bậc 2?

A. (CH3)2CHNH2.

B. C6H5NH2.

C. CH3NHC2H5.

D. (CH3)3N.

Xem thêm: Chị tôi bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà để đón con dâu cũ về

Câu 4:

Amin này sau đó là amin bậc hai?

A. đimetylamin.

B. phenylamin.

C. propan-1-amin.

D. propan-2-amin.

Câu 5:

Cho những đánh giá và nhận định sau:

(1) Tại ĐK thông thường, những amino axit là hóa học rắn kết tinh anh, dễ dàng tan nội địa.

(2) Các amino axit sở hữu nhiệt độ nhiệt độ chảy tương đối cao, Khi rét mướt chảy thì bị phân bỏ.

(3) Các amino axit đều nhập cuộc phản xạ trùng dừng.

(4) Các amino axit đều phải có tính lưỡng tính.  

(5) Tại dạng kết tinh anh, những amino axit tồn bên trên ở dạng ion lưỡng rất rất, nhập hỗn hợp dạng ion lưỡng rất rất trả 1 phần nhỏ trở nên dạng phân tử.

(6) Các amin thơm ngát đều độc. Số đánh giá và nhận định đích là:

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Câu 6:

Chất sở hữu phản xạ màu sắc biure là

A. Tinh bột.

B. Saccarozơ.

C. Protein.

D. Chất mập.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK