câu điều kiện loại 3

Để được trao điểm trên cao so với tiêu chuẩn Grammar Range and Accuracy (ngữ pháp nhiều chủng loại và chủ yếu xác) nhập bài bác thi đua IELTS, việc dùng thạo và đúng chuẩn những dạng câu ĐK là 1 trong nguyên tố cần thiết chúng ta tránh việc bỏ dở. Mặc mặc dù công thức và cách sử dụng của những câu ĐK kha khá giản dị, những cấu tạo hòn đảo ngữ hoặc biến hóa thể tiếp tục khiến cho chúng ta dễ dàng lầm lẫn.

Trong nội dung bài viết này, nằm trong thăm dò hiểu cụ thể về khái niệm, công thức, cơ hội vận dụng nhập văn cảnh nhằm chúng ta nắm vững rộng lớn từng quy tắc của dạng câu điều kiện loại 3 nhé. 

Bạn đang xem: câu điều kiện loại 3

Câu ĐK loại 3 là dạng câu trình diễn mô tả vấn đề ko thể xẩy ra ở quá khứ. Trong thực trạng này, lời nói luôn luôn có một fake thuyết ko thực tiễn. 

Ví dụ về câu điều kiện loại 3: 

  • If Harry had had a map, he wouldn’t have got lost in this đô thị. (Nếu Harry sở hữu phiên bản loại, anh ấy tiếp tục không biến thành lạc đàng ở TP. Hồ Chí Minh này.)

→ Trong thực tiễn, anh hùng Harry nhập ví dụ bên trên đã biết thành lạc nhập TP. Hồ Chí Minh chính vì anh ấy không tồn tại phiên bản loại. Người trình bày đang được thể hiện fake thuyết “If Harry had a map” và một thành phẩm ngược ngược với thực sự là “he wouldn't have got lost”. 

2. Công thức của câu điều kiện loại 3

Tương tự động giống như các câu ĐK trình bày cộng đồng, câu điều kiện loại 3 sẽ có được nhị mệnh đề. Một mệnh đề If nhằm tế bào mô tả ĐK “nếu”, một mệnh đề sót lại nhằm tế bào mô tả mệnh đề chủ yếu “thì”, trình diễn mô tả những vấn đề tiếp tục ra mắt ngược ngược với thực sự. Khi người trình bày dùng câu điều kiện loại 3, chúng ta thông thường thể hiện tại sự tiếc nuối của tôi. 

Mệnh đề If (Nếu)Mệnh đề chủ yếu (Thì)
If + S + had + Vpp/V-ed,S  + would/could/might + have + Vpp/V-ed ..

Ví dụ: 

  • If I had worked harder I would have passed the exam.

  • He’d have got the job if he hadn’t been so sánh nervous in the interview.

  • She wouldn’t have given you a fine if you’d apologized.

3. Công thức hòn đảo ngữ của câu điều kiện loại 3

Ngoài những cấu tạo thường bắt gặp của câu ĐK loại 2, chúng ta cũng nên nắm vững cấu tạo câu hòn đảo ngữ nhằm vận dụng Khi quan trọng nhé.

Had + S (+not) + Vpp , S + would/could/might + have + Vpp

Ví dụ: 

  • Had John driven carefully, the accident wouldn’t have happened last night 

  • Had the manager been early, the meeting would have started on time.

4. Cách người sử dụng câu điều kiện loại 3
Diễn mô tả sự việc/ hành vi ko xẩy ra nhập quá khứIf Jenny had seen her friends then, she would have invited them vĩ đại breakfast.
Dùng “might” trình diễn mô tả vấn đề rất có thể xẩy ra nhập quá khứ tuy nhiên ko kiên cố chắnIf I had worked harder I might have passed the exam.
If John had played better, John might have won. 
Dùng “could” trình diễn mô tả vấn đề đầy đủ ĐK xẩy ra nhập quá khứIf I had cleaned the house, I could have gone vĩ đại the movies.
If the shops had been open, they could have bought something vĩ đại eat. 
5. Các biến hóa thể của câu điều kiện loại 3

Biến thể của mệnh đề chính

Biến thể của mệnh đề chính Ví dụ 
If + quá khứ hoàn thành xong, thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp tục.If Peter had left Hanoi for Thanh Hoa last Thursday, he would have been swimming in Sam Son beach last Saturday. 
If + Thì quá khứ hoàn thành xong, S + would + V-inf.If Destiny had taken the medicine last week, she would recover now.  

Biến thể của mệnh đề “If”

Biến thể của mệnh đề If Ví dụ 
If + quá khứ hoàn thành xong tiếp tục, S  + would/could/might + have + V-pp/V-edIf Jenny hadn’t been taking care of the children last weekend, she would have gone out.

Xem thêm:

  • Câu ĐK loại 0

  • Câu ĐK loại 1

  • Câu ĐK loại 2

6. Bài tập luyện câu điều kiện loại 3 (có đáp án)

Exercise 1: Chia động kể từ thích hợp cho tới câu

1. If Anna (to speak) ………………. more slowly, John (to understand) …….………... her.

2. If Daisy (study) ………………. had studied, she (pass) ………………. it.

3. If Peter (ask) ………………. bu, I (help) ……………….him.

4. They (swim) ………………. in the sea if there (not / be) …………… so sánh many fishes there.

5. If John (take) ……………... the xe taxi, he (not / arrive) ………………. on time.

6. If Anna (to go) …….……. vĩ đại a good restaurant, she (to have) ………………. a better meal.

7. If Sara (to learn) ………………. more words,she (to write) ……………….a good essay.

8. If the sister (to explain) ………………. the homework, Jenny (to do) ………………. it.

9. If Anna (listen) ………………. vĩ đại bu, she (be) ………………. home page earlier.

10. If John (not/break) ………………. his leg, he (take part) ………………. in the match.

11. If I (to wait) ………………. for another 1 hour, I (to see) ………………. my idol.

12. If Anna (to buy) ……………….vegetable, her salad (to taste) ………………. better.

13. If Peter (to ask) ………………. bu, I (to email) ………………. the data.

14. If Anna (go) ………………. vĩ đại the park, she (see) ………………. her boyfriend.

Exercise 2: Viết lại câu điều kiện loại 3 ở dạng hòn đảo ngữ

1. If I’d studied English at Langmaster, I would have gotten a better job opportunity.

………………………………………………………………………………………………..

2. If Harry hadn’t called bu, I might have forgotten about the test.

………………………………………………………………………………………………..

3. If I had come vĩ đại class on time, I could have caught up with the lesson.

………………………………………………………………………………………………..

4. If they had had more money, they might have been happier.

………………………………………………………………………………………………..

5. If I had won the lottery, I would quit my job.

………………………………………………………………………………………………..

Exercise 3: Chọn đáp án đích nhằm hoàn thành xong câu

1. We  ____________ got lost if we ____________ not had a map.

A. get/have

B. get/had

C. would have got/had

D. got/would had

2. If you ____________ had a son, ____________ called him Sam?

A. have/call

B. had/would you have

C. would have/would you

D. had/would you

Xem thêm: Cách nướng khoai lang mà không cần than củi

3. If you ________ the film, you ________ it.

A. watch/like

B. had/would you have

C. would watch/liked

D. had watch/would have like

4. I _________ vĩ đại London if I ________ English.

A. could have gone/had known

B. went/had knew

C. would go/knew

D. go/would know

5. If you _________ added more sugar, the cake _________ better.

A. added/had tasted

B. had added/would have tasted

C. add/taste

D. had added/would tasted

6. I _________ you clearlier if I _________ my glasses.

A. would see/wore

B. saw/wore

C. could have seen/had worn

D. see/had worn

7. We _________ vĩ đại the beach if we _________ in Florida.

A. would go/were

B. went/were

C. could have gone/be

D. would have gone/had been

8. If my mother _________ breakfast, I _________ really happy.

A. had made/would be

B. made/am

C. makes/was

D. would have made/had been

Đáp án

Exercise 1: Chia động kể từ thích hợp cho tới câu

1. had spoken / would have understood

2. had studied / would have passed

3. had asked / would have helped

4. would have swum / had not been

5. had gone / would have had

6. had taken / would not have arrived

7. had learned / would have written

8. had explained / would have done

9. had listened / would have been

10. had not broken / would have taken part

11. had waited / would have seen

12. had bought / would have tasted

13. had asked / would have emailed

14. had gone / would have seen

Exercise 2: Viết lại câu điều kiện loại 3 ở dạng hòn đảo ngữ

1. Had I studied English at Langmaster, I would have gotten a better job opportunity.

2. Had Harry not called bu, I might have forgotten about the test.

3. Had I come vĩ đại class on time, I could have caught up with the lesson.

4. Had they had more money, they might have been happier.

5. Had I won the lottery, I would quit my job.

Xem thêm: Vị ngon nguyên bản trong từng giọt vàng Vị Xưa

Exercise 3: Chọn đáp án đích nhằm hoàn thành xong câu

1. C
2. B
3. D
4. A
5. B
6. C
7. D
8. A
9. B
10. C

Nắm vững vàng ngữ pháp Khi ôn luyện IELTS nằm trong IDP!

Bài viết lách bên trên vẫn phân tích và lý giải cụ thể về cấu tạo, cơ hội vận dụng giống như bài bác tập luyện hình mẫu giúp cho bạn thích nghi với câu điều kiện loại 3. Hy vọng những kỹ năng và kiến thức bên trên sẽ hỗ trợ ích cho tới những chúng ta đang được ôn luyện IELTS và mong muốn nâng cấp chuyên môn Tiếng Anh của tôi. Để giúp cho bạn ôn luyện hiệu suất cao cho tới kỳ thi đua, IDP hỗ trợ mối cung cấp tư liệu luyện thi đua hữu ích bao hàm những Hội thảo IELTS, Khóa học tập luyện thi đua được khêu gợi ý dựa vào nhu yếu và chuyên môn của từng cá thể.

Một Khi ĐK thi đua IELTS bên trên IDP, các bạn sẽ được truy vấn nhập tư liệu luyện thi đua IELTS độc quyền bao gồm cẩm nang chỉ dẫn thực hiện bài bác, video clip sửa đổi những lỗi thông thường gặp gỡ nằm trong khóa luyện thi đua trực tuyến trở nên tân tiến vì như thế Chuyên Viên kể từ Đại học tập Macquarie.

Đăng ký thi đua IELTS IDP bên trên đây!