Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11 Arduino

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11 giúp bạn thực sự dễ dàng thêm dữ liệu độ ẩm và nhiệt độ vào các dự án điện tử của mình. Nó hoàn hảo cho các trạm thời tiết từ xa, hệ thống kiểm soát môi trường gia đình và hệ thống giám sát nông trại hoặc vườn. … Đọc tiếp Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11 Arduino