ca(hco3)2 ra cacl2

Mời những em nằm trong theo dõi dõi bài học kinh nghiệm thời điểm hôm nay với xài đề
Ca(HCO3)2 + 2HCl → 2H2O + 2CO2↑ + CaCl2 | Ca(HCO3) đi ra CaCl2

Bạn đang xem: ca(hco3)2 ra cacl2

Thầy cô http://cdk.edu.vn/ xin xỏ ra mắt phương trình Ca(HCO3)2 + 2HCl → 2H2O + 2CO2↑ + CaCl2 bao gồm ĐK phản xạ, cơ hội triển khai, hiện tượng lạ phản xạ và một trong những bài bác luyện tương quan gom những em gia tăng toàn cỗ kiến thức và kỹ năng và tập luyện kĩ năng thực hiện bài bác luyện về phương trình phản xạ chất hóa học của Canxi. Mời những em theo dõi dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Phương trình Ca(HCO3)2 + 2HCl → 2H2O + 2CO2↑ + CaCl2

1. Phương trình phản xạ hóa học:

    Ca(HCO3)2 + 2HCl → 2H2O + 2CO2↑ + CaCl2

2. Hiện tượng phân biệt phản ứng

– Canxi hiđrocacbonat phản xạ với hỗn hợp axit clohidric tạo ra trở nên can xi clorua và khí CO2

3. Điều khiếu nại phản ứng

– Không có

4. Tính hóa học hóa học

– Tác dụng với axit mạnh

Ca(HCO3)2 + H2SO4 → CaSO4 + 2H2O + 2CO2

– Tác dụng với hỗn hợp bazơ

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O

Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

– Bị phân diệt vị sức nóng độ:

Ca(HCO3)2 to→ CaCO3 + H2O + CO2

5. Cách triển khai phản ứng

– Cho Ca(HCO3)2 tác dụng với hỗn hợp HCl

6. quý khách hàng sở hữu biết

Ba(HCO3)2, NaHCO3, KHCO3 cũng sở hữu phản xạ với HCl tạo ra khí CO2

7. Bài luyện liên quan

Ví dụ 1: Phương pháp phù hợp pha trộn sắt kẽm kim loại Ca kể từ CaCl2 là:

A. sức nóng phân CaCl2

B. người sử dụng Na khử Ca2+ trong hỗn hợp CaCl2

C. năng lượng điện phân hỗn hợp CaCl2

D. năng lượng điện phân CaCl2 nóng chảy

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Phương pháp phù hợp nhằm pha trộn Ca kể từ CaCl2 là năng lượng điện phân CaCl2 nóng chảy vì như thế đó là sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử mạnh.

Ví dụ 2: Khi cho tới sắt kẽm kim loại Ca vô những hóa học sau đây, tình huống nào không có phản xạ của Ca với nước ?

A. hỗn hợp CuSO4 vừa đầy đủ.      

B. hỗn hợp HCl vừa phải đầy đủ.

C. hỗn hợp NaOH vừa phải đầy đủ.      

D. H2O.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

– Khi cho tới Ca vô hỗn hợp HCl

Ca + 2HCl → CaCl2 + H2 

→ Ca ko phản xạ với H2O vô hỗn hợp HCl

Ví dụ 3: Cho 9,125 gam muối hiđrocacbon phản ứng hết với dung dịch H2SO4 (dư), thu được dung dịch chứa 7,5 gam muối sunfat trung hòa. Công thức của muối hiđrocacbon là:

A. NaHCO3

B. Mg(HCO3)2

C. Ba(HCO3)2

D. Ca(HCO3)2

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Gọi công thức muối hiđrocacbonat: M(HCO3)n

Phương trình: 2M(HCO3)n + nH2SO4 → M2(SO4)n + 2nCO2 + 2nH2O

Ta thấy:

2 mol M(HCO3)n → 1 mol M2(SO4)n thì khối lượng giảm:

2,61n – 96n = 26n (g)

Vậy x mol M(HCO3)n → M2(SO4)n thì khối lượng giảm:

9,125 – 7,5 = 1,625 (g)

=> x = (1,625.2)/26n = 0,125/n (mol) => M + 61n = (9,125/0,125/n) = 73n => M = 12n

Cặp nghiệm phù hợp là: n = 2 và M = 24 (Mg)

Công thức của muối hiđrocacbonat là Mg(HCO3)2.

Ví dụ 4: Dẫn V lít (đktc) khí CO2 qua 200ml hỗn hợp Ca(OH)2 1M chiếm được 12 gam kết tủa. Lọc quăng quật kết tủa, lấy hỗn hợp nước thanh lọc đun lạnh lẽo lại chiếm được kết tủa nữa. Giá trị của V là:

A. 1,344 lít.

B. 6,272 lít.

Xem thêm: Người phụ nữ xinh đẹp khuyết một tay được chồng coi như của báu

C. 3,136 lít.

D. 3,136 lít hoặc 6,272 lít.

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Dung dịch sau phản xạ Lúc đun lạnh lẽo sở hữu tạo ra thêm thắt kết tủa => sở hữu đưa đến HCO3

nCa(OH)2 = 0,2 mol;

nCaCO3 = 12/100 = 0,12 mol

Bảo toàn yếu tố Ca:

nCa(OH)2 = nCaCO3 + nCa(HCO3)2

=> nCa(HCO3)2 = 0,2 – 0,12 = 0,08 mol

=> Báo toànnguyên tố C: nCO2 = nCaCO3 + 2nCa(HCO3)2= 0,12 + 0,08.2 = 0,28 mol

=> VCO2 = 0,28.22,4 = 6,272 lít

Ví dụ 5: Cho 18,25 gam muối hiđrocacbon phản ứng hết với dung dịch H2SO4 (dư), thu được dung dịch chứa 15 gam muối sunfat trung hòa. Công thức của muối hiđrocacbon là:

A. KHCO3

B. Mg(HCO3)2

C. NaHCO3

D. Ca(HCO3)2

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Gọi công thức muối hiđrocacbonat: M(HCO3)n

Phương trình chất hóa học tổng quát:

2M(HCO3)n + nH2SO4 → M2(SO4)n + 2nCO2 + 2nH2O

2 mol                                 1 mol

Số mol muối hạt hidrocacbonat là: 18,25/(M+61n)

Số mol muối hạt dung hòa tạo ra trở nên là: 15/(2M + 96n)

Theo phương trình chất hóa học tao có: 18,25/(M+61n) = 2. 15/(2M + 96n)

Biến thay đổi tao được phương trình 3,25M = 39n

Cặp nghiệm phù hợp là: n = 2 và M = 24 (Mg)

Công thức của muối hiđrocacbonat là Mg(HCO3)2.

Ví dụ 6: Thổi V lít khí CO2 (đktc) vô 100ml dd Ca(OH)2 1M chiếm được 6g kết tủa. Lọc kết tủa đun lạnh lẽo hỗn hợp lại thấy sở hữu kết tủa nữa. Tìm V?

A.  3,136 lít

B. 6,272 lít

C. 2,240 lít

D. 3,360 lít

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

nCaCO3 =6/100 = 0,06 mol

Do đun lạnh lẽo lại chiếm được thêm thắt kết tủa => nên sở hữu Ca(HCO3)2

nCaCO3 tạo thêm thắt là 4/100 = 0,04 mol

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,06 → 0,06 → 0,06

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

0,04 → 0,04

→ nCO2 ở phản xạ 2 là 0,04.2 =0 ,08 mol

→ nCO2= 0,06 + 0,08 = 0,14 mol

→ V = 0,14.22,4 = 3,136 lít

8. Một số phương trình phản xạ hoá học tập không giống của Canxi và hợp ý chất:

Ca(HCO3)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O + 2CO2

Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ + H2O + CO2

Ca(HCO3)2 → CaO + H2O + 2CO2

Ca(HCO3)2 + Ba(OH)2 → CaCO3↓ + 2H2O + BaCO3

Ca(HCO3)2 + NaOH → CaCO3↓ + H2O + NaHCO3

Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3↓ + 2H2O + Na2CO3

Ca(HCO3)2 + 2KOH → CaCO3↓ + 2H2O + K2CO3

Trên đó là toàn cỗ nội dung về bài bác học
Ca(HCO3)2 + 2HCl → 2H2O + 2CO2↑ + CaCl2 | Ca(HCO3) đi ra CaCl2
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích gom những em hoàn thiện chất lượng tốt bài bác luyện của tớ.

Đăng bởi: http://cdk.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: Chị tôi bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà để đón con dâu cũ về