cách xóa trang dư trong word

Để xóa một trang đem chứa chấp văn bạn dạng, hình họa hoặc đoạn văn trống không, nên lựa chọn nội dung nhằm xóa, rồi nhấn Delete. quý khách cũng hoàn toàn có thể tiến hành điều này:

 1. Bấm hoặc nhấn vô địa điểm ngẫu nhiên vô trang mình thích xóa, nhấn Ctrl+G.

  Bạn đang xem: cách xóa trang dư trong word

 2. Trong vỏ hộp Nhập số trang, nhập số \page.

 3. Nhấn Enter bên trên keyboard của người tiêu dùng, rồi lựa chọn Đóng.

 4. Xác minh vẫn lựa chọn nội dung bên trên một trang, rồi nhấn Delete bên trên keyboard.

  Xem thêm: Cây ngô đồng cảnh có ý nghĩa gì?

 1. Bấm hoặc nhấn vô địa điểm ngẫu nhiên vô trang mình thích xóa, nhấn Option+⌘+G.

 2. Trong vỏ hộp Nhập số trang, nhập số \page.

  Xem thêm: Hoa đồng tiền có ý nghĩa gì?

 3. Nhấn Enter bên trên keyboard của người tiêu dùng, rồi lựa chọn Đóng.

 4. Xác minh vẫn lựa chọn nội dung bên trên một trang, rồi nhấn Delete bên trên keyboard.

Để vô hiệu hóa trang trống không ở thân thích hoặc cuối tư liệu, hãy coi Xóa trang trống không.