cách xem pass wifi win 10

FAQ

[Windows 10] Cách đánh giá password Wi-Fi bên trên PC của bạn

Vui lòng gửi đến phía dẫn ứng dựa vào hệ quản lý Windows lúc này bên trên PC của bạn:

Bạn đang xem: cách xem pass wifi win 10

 • Windows 11
 • Windows 10

Hệ quản lý Windows 11

Cách 1: Kiểm tra password Wi-Fi bằng Network & Internet settings

 1. Vui lòng liên kết với Wi-Fi tuy nhiên mình thích đánh giá password, tiếp sau đó nhấp loài chuột nên nhập hình tượng bên trên thanh tác vụ và lựa chọn [Network and Internet settings].
 2. Chọn [Advanced network settings].
 3. Trong Related settings, chọn [More network adapter options].
 4. Chọn mạng Wi-Fi được kết nối, tiếp sau đó lựa chọn [View status of this connection].
 5. Chọn [Wireless Properties].
 6. Trên tab [Security] của Wireless Network Properties, lựa chọn vỏ hộp [Show characters], các bạn sẽ nhìn thấy password Wi-Fi nhập Network security key.

Cách 2: Kiểm tra mật khẩu Wi-Fi bằng Command Prompt

Xem thêm: Tại sao mật ong ở thời cổ đại có thể bảo quản được hàng nghìn năm?

 1. Nhập và thám thính kiếm [Command Prompt] nhập thanh thám thính kiếm của Windows, tiếp sau đó nhấp nhập [Open].
 2. Trong hành lang cửa số Dấu nhắc Lệnh, nhập mệnh lệnh [Netsh wlan show profile name=”Wi-F name” key=clear], rồi nhấn phím Enter.
  Ví dụ: Netsh wlan show profile name=”WLAN2_5G2” key=clear, WLAN2_5G2 là tên gọi Wi-Fi hiện tại và đã được liên kết.
 3. Bạn rất có thể thám thính password Wi-Fi nhập ngôi trường [Nội dung chính] của Security settings.
 4. Nếu ham muốn đánh giá toàn bộ password Wi-Fi tuy nhiên PC từng liên kết, bạn cũng có thể dùng mệnh lệnh sau. Nhấn phím Enter sau thời điểm gõ mệnh lệnh này, các bạn sẽ nhìn thấy password mang lại từng Wi-Fi.
  [for /f "skip=9 tokens=1,2 delims=:" %i in ('netsh wlan show profiles') bởi @echo %j | findstr -i -v echo | netsh wlan show profiles %j key=clear]

Hệ quản lý Windows 10

Xem thêm: Tại sao bột xi măng trở nên cứng khi gặp nước?

Cách 1: Kiểm tra password Wi-Fi bằng Network & Internet settings

 1. Vui lòng liên kết với Wi-Fi tuy nhiên mình thích đánh giá password, tiếp sau đó nhấp loài chuột nên nhập biểu tượng [Network]  bên trên thanh tác vụ và lựa chọn [Open Network & Internet settings].
 2. Chọn [Network and Sharing Center]trong mục Advanced network settings.
 3. Sau Khi nhập Network and Sharing Center, nhấp vào connected Wi-Fi network.
 4. Nhấp [Wireless Properties].
 5. Chọn tab [Security] , và tiếp sau đó lưu lại vào [Show characters], các bạn sẽ nhìn thấy mật khẩu Wi-Fi nhập mục Network security key

Cách 2: Kiểm tra mật khẩu Wi-Fi bằng Command Prompt

 1. Gõ [Command Prompt] nhập dù thám thính kiếm Windows, tiếp sau đó chọn [Open].
 2. Trong cửa ngõ sổ Command Prompt, gõ lệnh [Netsh wlan show profile name=”Wi-F name” key=clear], tiếp sau đó nhấn Enter.
  Ví dụ: Netsh wlan hiển thị profile name=”ASUS” key=clear, ASUS là tên Wi-Fi đang rất được kết nối
 3. Bạn rất có thể nhìn thấy password Wi-Fi nhập mục [Key Content] của Security settings
 4. Nếu mình thích đánh giá toàn bộ password Wi-Fi tuy nhiên PC từng liên kết, bạn cũng có thể dùng mệnh lệnh sau. Nhấn phím Enter sau thời điểm gõ mệnh lệnh này, các bạn sẽ nhìn thấy password mang lại từng Wi-Fi.
  [for /f "skip=9 tokens=1,2 delims=:" %i in ('netsh wlan show profiles') bởi @echo %j | findstr -i -v echo | netsh wlan show profiles %j key=clear]

Thông tin cẩn này còn có hữu ích không?

Yes No

 • tin tức bên trên rất có thể được trích dẫn một trong những phần hoặc toàn cỗ kể từ những trang web hoặc mối cung cấp bên phía ngoài. Vui lòng tìm hiểu thêm vấn đề dựa vào mối cung cấp tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi vẫn Note. Vui lòng contact thẳng hoặc chất vấn mối cung cấp nếu như nhận thêm ngẫu nhiên thắc mắc nào là và Note rằng ASUS ko tương quan và ko phụ trách về nội dung / cty
 • Thông ti