cách xem mật khẩu wifi trên win 10

FAQ

[Windows 10] Cách đánh giá password Wi-Fi bên trên PC của bạn

Vui lòng gửi đến phía dẫn ứng dựa vào hệ điều hành và quản lý Windows lúc này bên trên PC của bạn:

Bạn đang xem: cách xem mật khẩu wifi trên win 10

 • Windows 11
 • Windows 10

Hệ điều hành và quản lý Windows 11

Cách 1: Kiểm tra password Wi-Fi bằng Network & Internet settings

 1. Vui lòng liên kết với Wi-Fi tuy nhiên mình thích đánh giá password, tiếp sau đó nhấp con chuột cần nhập hình tượng bên trên thanh tác vụ và lựa chọn [Network and Internet settings].
 2. Chọn [Advanced network settings].
 3. Trong Related settings, chọn [More network adapter options].
 4. Chọn mạng Wi-Fi được kết nối, tiếp sau đó lựa chọn [View status of this connection].
 5. Chọn [Wireless Properties].
 6. Trên tab [Security] của Wireless Network Properties, lựa chọn vỏ hộp [Show characters], các bạn sẽ nhìn thấy password Wi-Fi nhập Network security key.

Cách 2: Kiểm tra mật khẩu Wi-Fi bằng Command Prompt

Xem thêm: Bật mí những con suối đẹp ở Đà Lạt

 1. Nhập và lần tìm kiếm [Command Prompt] nhập thanh lần tìm kiếm của Windows, tiếp sau đó nhấp nhập [Open].
 2. Trong hành lang cửa số Dấu nhắc Lệnh, nhập mệnh lệnh [Netsh wlan show profile name=”Wi-F name” key=clear], rồi nhấn phím Enter.
  Ví dụ: Netsh wlan show profile name=”WLAN2_5G2” key=clear, WLAN2_5G2 là tên gọi Wi-Fi hiện tại và được liên kết.
 3. Bạn rất có thể lần password Wi-Fi nhập ngôi trường [Nội dung chính] của Security settings.
 4. Nếu mong muốn đánh giá toàn bộ password Wi-Fi tuy nhiên PC từng liên kết, bạn cũng có thể dùng mệnh lệnh sau. Nhấn phím Enter sau khoản thời gian gõ mệnh lệnh này, các bạn sẽ nhìn thấy password mang lại từng Wi-Fi.
  [for /f "skip=9 tokens=1,2 delims=:" %i in ('netsh wlan show profiles') vì thế @echo %j | findstr -i -v echo | netsh wlan show profiles %j key=clear]

Hệ điều hành và quản lý Windows 10

Xem thêm: Cặp đôi gây sốt mạng khi biến lễ cưới thành cuộc thi chơi game

Cách 1: Kiểm tra password Wi-Fi bằng Network & Internet settings

 1. Vui lòng liên kết với Wi-Fi tuy nhiên mình thích đánh giá password, tiếp sau đó nhấp con chuột cần nhập biểu tượng [Network]  bên trên thanh tác vụ và lựa chọn [Open Network & Internet settings].
 2. Chọn [Network and Sharing Center]trong mục Advanced network settings.
 3. Sau Lúc nhập Network and Sharing Center, nhấp vào connected Wi-Fi network.
 4. Nhấp [Wireless Properties].
 5. Chọn tab [Security] , và tiếp sau đó khắc ghi vào [Show characters], các bạn sẽ nhìn thấy mật khẩu Wi-Fi nhập mục Network security key

Cách 2: Kiểm tra mật khẩu Wi-Fi bằng Command Prompt

 1. Gõ [Command Prompt] nhập dù lần kiếm Windows, tiếp sau đó chọn [Open].
 2. Trong cửa ngõ sổ Command Prompt, gõ lệnh [Netsh wlan show profile name=”Wi-F name” key=clear], tiếp sau đó nhấn Enter.
  Ví dụ: Netsh wlan hiển thị profile name=”ASUS” key=clear, ASUS là tên Wi-Fi đang rất được kết nối
 3. Bạn rất có thể nhìn thấy password Wi-Fi nhập mục [Key Content] của Security settings
 4. Nếu mình thích đánh giá toàn bộ password Wi-Fi tuy nhiên PC từng liên kết, bạn cũng có thể dùng mệnh lệnh sau. Nhấn phím Enter sau khoản thời gian gõ mệnh lệnh này, các bạn sẽ nhìn thấy password mang lại từng Wi-Fi.
  [for /f "skip=9 tokens=1,2 delims=:" %i in ('netsh wlan show profiles') vì thế @echo %j | findstr -i -v echo | netsh wlan show profiles %j key=clear]

Thông tin cẩn này còn có hữu ích không?

Yes No

 • tin tức bên trên rất có thể được trích dẫn 1 phần hoặc toàn cỗ kể từ những trang web hoặc mối cung cấp bên phía ngoài. Vui lòng xem thêm vấn đề dựa vào mối cung cấp tuy nhiên công ty chúng tôi vẫn Note. Vui lòng contact thẳng hoặc căn vặn mối cung cấp nếu như đạt thêm ngẫu nhiên thắc mắc này và Note rằng ASUS ko tương quan và ko phụ trách về nội dung / công ty
 • Thông ti