c3h6 ra c3h7cl

44.1 Andehit – Cách Viết Công Thức Cấu Tạo Và Gọi Tên Đồng Phân Andehit – Hóa 11
44.1 Andehit – Cách Viết Công Thức Cấu Tạo Và Gọi Tên Đồng Phân Andehit – Hóa 11

Bạn đang xem: c3h6 ra c3h7cl

Viết công thức cấu trúc dạng mạch trực tiếp của những hóa học cơ học sở hữu công thức phân tử sau: C3H7Cl, C3H6, C3H4

Viết công thức cấu trúc dạng mạch trực tiếp của những hóa học cơ học sở hữu công thức phân tử sau: C3H7Cl, C3H6, C3H4

Viết công thức cấu trúc tương đối đầy đủ và thu gọn gàng của những hợp ý hóa học cơ học sở hữu công thức phân tử sau: C3H8; C3H6; C3H4.

C3H8 :

CH3 – CH2 – CH3

C3H6 :

CH2 = CH – CH3

C3H4:

CH \(\equiv\) C – CH2

CH3-CH2-CH3

CH2=CH-CH3

CH\(\equiv\)C-CH3

Viết công thức cấu trúc (mạch thẳng) của những phân tử sau, phụ thuộc vào cấu trúc cho thấy đặc điểm chất hóa học đặc thù của từng hóa học. a. CH4. b. C2H6. c. C2H4. d. C3H6 e. C2H2. g. C3H4.

Cho công thức của những hóa học sau : Na2CO3,CH4 ,C2H2,C3H7Cl,C3H6,C3H8 ,CH3Br,CO2,C2H8 ,NaHCO3 a) những hóa học này là hóa học vô sinh ? Hợp hóa học Hữu cơ? Hiđrocacbon?dẫn xuất Hiđrocacbon ? b) ghi chép những công thức cấu trúc của những hợp ý hóa học hữu cơ

a) – Chất vô sinh : Na2CO3 , CO2 , NaHCO3

– Hợp hóa học cơ học : CH4 , C2H2 , C3H7Cl , C3H6 , C3H8 , CH3Br

– Hidrocacbon: CH4 , C2H2 , C3H6 , C3H8

– Dẫn xuất của hidrocacbon : C3H7Cl , CH3Br

CTCT :

CH \(\equiv\) CH

CH3 – CH2 – CH2 – Cl ( CH3 – CHCl – CH3)

CH3 = CH3

CH3 – CH2 – CH3

CH3 -Br

a) Hợp hóa học vô sinh : \(Na_2CO_3,CO_2,NaHCO_3\)

Hidrocacbon : \(CH_4,C_2H_2,C_3H_6,C_3H_8,C_2H_6\)

Dẫn xuất hidrocacbon : \(C_3H_7Cl,CH_3Br\)

b)

\(C_2H_2 : CH≡CH\\ C_3H_7Cl : CH_3-CH_2-CH_2-Cl\\ C_3H_6 : CH_2=CH-CH_3\\ C_3H_8 : CH_3-CH_2-CH_3\\ C_2H_6 : CH_3-CH_3\)

CH4 :

CH3Br :

Hãy ghi chép công thức cấu trúc của những hóa học sở hữu công thức phân tử sau a)C2H4O2, C2H6O, C3H4, C4H10 b) C3H6, C3H8O, C3H9N, C5H10

Viết công thức cấu trúc thu gọn gàng hợp ý hóa học cơ học sở hữu công thức phân tử là C2H6O, C3H7Cl. người xem chung bản thân với ạ

Xem thêm: Que tránh thai 'đi lạc' khiến cô gái bị hở van tim

$C_2H_6O $ :

$CH_3-CH_2-OH$
$CH_3-OCH_3$

$C_3H_7Cl$ :

$CH_3-CH_2-CH_2-Cl$

$CH_3-CH(Cl)-CH_3$

Với từng công thức phân tử sau hãy ghi chép 1 công thức cấu trúc tương đối đầy đủ và thu gọn gàng ứng.C2H6,C3H4,C4H8,C3H7CL

viết công thức cấu trúc của những hóa học ứng với công thức phân tử sau :c3h8,c4h10,c5h12(mạchthẳng),c3h6,c4h8,c5h10(mạch vòng)

Câu 1. Viết công thức cấu trúc của những hợp ý hóa học cơ học sở hữu công thức phân tử: C2H6, C3H6, C4H8.

Câu 2. bằng phẳng cách thức chất hóa học, hãy trình diễn cơ hội phân biệt những khí sau: CH4, C2H4, CO2

Câu 3. Viết PTHH màn trình diễn phản xạ cho từng thực nghiệm sau:

a. Đốt cháy lếu hợp ý khí bao gồm C2H4,C4H10

b. Dẫn lếu hợp ý khí bao gồm CH4,C2H4 nhập hỗn hợp brom.

Câu 4. Đốt cháy trọn vẹn 4,2 gam hợp ý hóa học cơ học A ,chiếm được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam H2O .

a. Xác lăm le công thức phân tử của A, biết phân tử khối của A là 42

b. A sở hữu làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom ko ? Viết PTHH minh họa(nếu có)

Câu 5. Cho 0,56 lít lếu hợp ý khí (đktc) bao gồm C2H4, C2H2 ứng dụng không còn với hỗn hợp brom dư, lượng brom tiếp tục nhập cuộc phản xạ là 5,6 gam.

a. Hãy ghi chép những phương trình chất hóa học xẩy ra.

b. Tính bộ phận Tỷ Lệ thể tích của từng khí nhập lếu hợp ý ban đầu?

Câu 6. Đốt cháy trọn vẹn 6,72 lit khí C2H2.

a. Viết phương trình phản xạ xảy ra?

b. Tính lượng CO2 chiếm được.

c. Cho toàn cỗ lượng CO2 chiếm được trải qua hỗn hợp Ca(OH)2 dư. Tính lượng hóa học rắn thu được?

(Cho biết C = 12; H = 1; O = 16; Ca=40; Br=80)

1. Viết công thức cấu trúc dạng mạch vòng của những hóa học cơ học sau: C6H12

2. Viết công thức cấu trúc dạng mạch trực tiếp và nhánh nếu như sở hữu của những hợp ý hóa học cơ học sau:

a. C4H8

b. C3H4

c. C2H3Cl

C4H8

==>CH2 = CH – CH2 – CH3

C2H3Cl

CH2 = CH – Cl

Bạn đang được coi bài xích viết: Viết công thức cấu trúc dạng mạch trực tiếp của những hóa học cơ học sở hữu công thức phân tử sau: C3H7Cl, C3H6, C3H4. tin tức được tạo nên bởi vì Trung Tâm Tiêng Anh Gemma tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.

Xem thêm: Công ty tặng bánh trung thu giả, nữ nhân viên phản ánh liền bị đuổi việc