c2h4 ra c2h4oh2

Phản ứng C2H4 + KMnO4 + H2O → C2H4(OH)2 + MnO2 + KOH

Bạn đang xem: c2h4 ra c2h4oh2

1. Phương trình phản xạ C2H4 ứng dụng hỗn hợp KMnO4

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH

CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3HO-CH2-CH2-OH + 2MnO2 + 2KOH

2. Thực hiện tại phản xạ C2H4 nhập hỗn hợp KMnO4

Cách thực hiện: Dẫn khí etilen qua loa lếu láo ăn ý hỗn hợp dung dịch tím, xuất hiện tại hiện tượng lạ kết tủa đen sạm là MnO2.

3. Dẫn kể từ từ C2H4 nhập hỗn hợp KMnO4 hiện tượng lạ để ý được

Màu tím của KMnO4 gửi dần dần sang trọng ko mầu và với vẩn đục black color.

4. Bản hóa học của những hóa học nhập cuộc phản ứng

4.1. Bản hóa học của C2H4 (Etilen)

– Trong phản xạ bên trên C2H4 là hóa học khử.

– Etilen phản xạ với KMnO4 làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím kali pemanganat (Chú ý: Phản ứng được dùng để làm nhìn thấy sự xuất hiện của links song của anken)

4.2. Bản hóa học của KMnO4 (Thuốc tím)

– Trong phản xạ bên trên KMnO4 là hóa học oxi hoá.

– KMnO4 là hóa học lão hóa mạnh, hoàn toàn có thể lão hóa cả vật hóa học vô sinh rưa rứa cơ học.

5. Tính Hóa chất của Etilen

5.1. Phản ứng lão hóa của Etilen

  • Phản ứng lão hóa trả toàn

Khi etilen bị châm với oxi, etilen và những đồng đẳng đều cháy và lan nhiều sức nóng

CnH2n + 3n/2O2 → nCO2 + nH2O

  • Phản ứng oxi ko trả toàn

Sục khí etilen nhập hỗn hợp KMnO4, thấy màu sắc của hỗn hợp nhạt nhẽo dần dần và với kết tủa nâu đen sạm của MnO2

CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3HO-CH2-CH2-OH + 2MnO2 + 2KOH

Các đồng đẳng của etilen cũng làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4. Phản ứng này được đùng dể phân biệt etilen

5.2. Etilen ứng dụng brom dạng dung dịch

Phương trình hóa học:

CH2= CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

5.3. Etilen tác dụn với H2O

Ở sức nóng phỏng phù hợp và với xúc tác axit, etilen hoàn toàn có thể nằm trong nước

C2H4 + H2O overset{t^{o} }{rightarrow}C2H5OH

Với điểm lưu ý những hóa học links song (tương tự động etilen) dễ dàng nhập cuộc phản xạ nằm trong. Phân tử etilen kết phù hợp với nhau (còn gọi là phản xạ trùng hợp)

5.4. Phản ứng trùng ngưng

Các phân tử etilen kết phù hợp với nhau tạo nên hóa học với phân tử lượng rất rộng lớn gọi là PolyEtiten hoặc thường hay gọi là PE

Phương trình phản xạ.

….+ CH2= CH2+ CH2= CH2 +….→ ….- CH2- CH2 – CH2- CH2-….

6. Bài luyện áp dụng

Câu 1. Nhận biết Khí CH4 và C2H4 người tớ dùng hóa hóa học nào là bên dưới đây

Xem thêm: Bán con với giá 100 triệu đồng, 2 ngày sau người mẹ cầu xin cảnh sát tìm lại

A. hỗn hợp brom.

B. hỗn hợp AgNO3/NH3

C. quỳ tím

D. Nước vôi trong

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

Dẫn những khí qua loa bình đựng Br2 dư :

Mất màu: C2H4

Không hiện tượng lạ gì là CH4

Câu 2. Dãy những hóa học đều làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím là

A. Etilen, axetilen, anđehit fomic, toluen

B. Axeton, etilen, anđehit axetic, cumen

C. Benzen, but-1-en, axit fomic, p-xilen

D. Xiclobutan, but-1-in, m-xilen, axit axetic

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

Axeton, benzen, xiclobutan ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím

Câu 3. Phát biểu nào là sau đây ko đúng:

A. Điều chế etilen nhập chống thử nghiệm bằng phương pháp đun etylic với H2SO4 quánh cho tới khoảng chừng 170oC

B. Tất cả những ancol khi đun rét với H2SO4 quánh cho tới khoảng chừng 170oC đều nhận được anken

C. Đun rét ancol với H2SO4 quánh ở sức nóng phỏng khoảng chừng 140oC tiếp tục nhận được ete

D. Đun rét propan-1-ol với H2SO4 quánh ở sức nóng phỏng 170oC chỉ thu được một olefin duy nhất

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

Một vài ba ancol, ví dụ điển hình CH3OH hoặc (CH3)3C-CH2OH. Không với phản xạ tách nước tạo nên anken (mà chỉ tạo nên este)

Câu 4. Phản ứng chất hóa học đặc thù của etilen là:

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng nằm trong.

C. Phản ứng lão hóa – khử.

D. Phản ứng phân bỏ.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

Xem thêm: Tại sao không nên đổ xăng vào buổi trưa?

Đánh giá