c17h33coo3c3h5 + h2

Mời những em nằm trong theo gót dõi bài học kinh nghiệm ngày hôm nay với tiêu xài đề
(C17H33COO)3C3H5 đi ra (C17H35COO)3C3H5 | Triolein + H2 | (C17H33COO)3C3H5 + 3H2 → (C17H35COO)3C3H5

Bạn đang xem: c17h33coo3c3h5 + h2

Thầy cô http://cdk.edu.vn/ van reviews phương trình (C17H33COO)3C3H5 + 3H2 (C17H35COO)3C3H5 gồm ĐK phản xạ, cơ hội tiến hành, hiện tượng kỳ lạ phản xạ và một vài bài xích luyện tương quan gom những em gia tăng toàn cỗ kiến thức và kỹ năng và tập luyện kĩ năng thực hiện bài xích luyện về phương trình phản xạ chất hóa học. Mời những em theo gót dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Phương trình (C17H33COO)3C3H5 + 3H2 (C17H35COO)3C3H5

1. Phản ứng hóa học:

    (C17H33COO)3C3H5 + 3H2 CH<sub>2</sub>=CH<sub>2</sub> + H<sub>2</sub> → CH<sub>3</sub>–CH<sub>3</sub> | (C17H33COO)3C3H5 đi ra (C17H35COO)3C3H5″><span> </span>(C<sub style=17H35COO)3C3H5

2. Điều khiếu nại phản ứng

– Đun giá ở 175 – 190°C, xúc tác niken

3. Cách tiến hành phản ứng

– Đun giá láo phù hợp triolein và H2 với xúc tác niken, ở 175 – 190°C.

4. Hiện tượng nhận ra phản ứng

– Ban đầu triolein ở thể lỏng, kết cổ động phản xạ chiếm được thành phầm ở thể rắn.

5. Tính hóa học hóa học

5.1. Tính hóa chất của (C17H33COO)3C3H5

a. Phản ứng thủy phân trong những ngôi trường axit

   (C17H33COO)3C3H5 + 3H2O Tính hóa chất của Triolein (C17H33COO)3C3H5 | Tính hóa học vật lí, nhận ra, pha chế, ứng dụng 3C17H33COOH + C3H5(OH)3

b. Phản ứng thủy phân trong những ngôi trường kiềm (xà chống hóa)

   (C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH Tính hóa chất của Triolein (C17H33COO)3C3H5 | Tính hóa học vật lí, nhận ra, pha chế, ứng dụng 3C17H33COONa + C3H5(OH)3

c. Phản ứng nằm trong H2

Tính hóa chất của Triolein (C17H33COO)3C3H5 | Tính hóa học vật lí, nhận ra, pha chế, ứng dụng

d. Phản ứng oxi hóa

Nối song C=C ở gốc axit ko no bị lão hóa lờ đờ vày oxi nhập bầu không khí tạo nên thxnhf peoxit, hóa học này phân diệt trở nên những hóa học với hương thơm không dễ chịu.

5.2. Tính hóa chất của H2

Hiđro là phi kim với tính khử. Tại những sức nóng phỏng tương thích, hiđro không chỉ phối kết hợp được với đơn hóa học oxi mà còn phải phối kết hợp được với nhân tố oxi nhập một vài oxit sắt kẽm kim loại. Các phản xạ này đều lan nhiều sức nóng. Cụ thể:

– Hiđro ứng dụng với oxi

Hiđro cháy nhập oxi theo gót phương trình hóa học:

Nêu đặc điểm chất hóa học của khí hiđro? Ví dụ minh họa

Hỗn phù hợp H2 và O2 là tổng hợp nổ. Hỗn phù hợp nổ mạnh nhất lúc tỉ lệ thành phần H2 : O2 là 2:1 về thể tích.

– Hiđro ứng dụng với một vài oxit sắt kẽm kim loại như FeO, CuO, Fe2O3, …

Ví dụ:

Hiđro phản xạ với đồng oxit ở sức nóng phỏng khoảng tầm 400°C theo gót phương trình hóa học:

Nêu đặc điểm chất hóa học của khí hiđro? Ví dụ minh họa

Xem thêm: Có nên trồng cây vạn tuế trước nhà?

6. quý khách hàng với biết

– Các este với gốc ko no không giống cũng đều có phản xạ nằm trong H2 tương tự động triolein.

– Phanr ứng này được dung nhập công nghiệp nhằm gửi hóa học Khủng lỏng trở nên hóa học Khủng rắn thuận tiện cho tới vận gửi hoặc trở nên bơ tự tạo và nhằm phát hành xà chống.

7. Bài luyện liên quan

Ví dụ 1: Chất này tại đây khoong nhập cuộc phản xạ cùng theo với H2?

 A. Triolein.

 C. Etyl axetat.

 B. Vinyl axetat.

 D. Anlyl axetat.

Hướng dẫn: etyl axetat không tồn tại phản xạ nằm trong H2

Đáp án C.

Ví dụ 2: Xúc tác cho tới phản xạ nằm trong H2 vào triolein là

 A. Ni.

 B. N.

 C. Pb.

 D. P..

Hướng dẫn:

Xúc tác cho tới phản xạ nằm trong H2 vào triolein là niken.

Đáp án A.

Ví dụ 3: Thể tích H2 cần dung nhằm phản xạ vừa phải đầy đủ với 0,05 mol triolein là

 A. 1,12 lít.

 B. 2,24 lít.

 C. 3,36 lít.

 D. 4,48 lít.

Hướng dẫn:

(C<sub>17</sub>H<sub>33</sub>COO)<sub>3</sub>C<sub>3</sub>H<sub>5</sub> + 3H<sub>2</sub> → (C<sub>17</sub>H<sub>35</sub>COO)<sub>3</sub>C<sub>3</sub>H<sub>5</sub> | (C17H33COO)3C3H5 đi ra (C17H35COO)3C3H5″></p>
<p><strong>Đáp án C.</strong></p>
<p><span><span><strong>8. Một số phương trình phản xạ hoá học tập không giống của Este và phù hợp chất:</strong></span></span></p>
<ul class=

 • (C17H35COO)3C3H5 + 3H2O ⇋ 3C17H35COOH + C3H5(OH)3
 • (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3
  • HCOOCH3 + HOH ⇋ HCOOH + CH3OH
  • HCOOCH3 + NaOH → HCOONa + CH3OH
  • HCOOCH3 + 2O2 → 2CO2 + 2H2O
  • HCOOCH3 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → 2Ag + 2NH4NO3 + NH4OCOOCH3
   • HCOOC2H5 + HOH ⇋ HCOOH + C2H5OH
 • Trên đấy là toàn cỗ nội dung về bài xích học
  (C17H33COO)3C3H5 đi ra (C17H35COO)3C3H5 | Triolein + H2 | (C17H33COO)3C3H5 + 3H2 → (C17H35COO)3C3H5
  . Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích gom những em hoàn thành xong đảm bảo chất lượng bài xích luyện của tôi.

  Đăng bởi: http://cdk.edu.vn/

  Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

  Xem thêm: Những điạ điểm chơi Trung thu ở Sài Gòn 'hot' nhất