c hno3 đặc

Mời những em nằm trong theo đuổi dõi bài học kinh nghiệm thời điểm ngày hôm nay với chi tiêu đề
C + HNO3 → CO2 + NO2 + H2O | C đi ra CO2

Bạn đang xem: c hno3 đặc

Thầy cô http://cdk.edu.vn/ van nài reviews phương trình C + HNO3 → CO2 + NO2 + H2O gồm ĐK phản xạ, cơ hội tiến hành, hiện tượng lạ phản xạ và một số trong những bài xích luyện tương quan chung những em gia tăng toàn cỗ kỹ năng và tập luyện kĩ năng thực hiện bài xích luyện về phương trình phản xạ chất hóa học. Mời những em theo đuổi dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Phương trình C + HNO3 → CO2 + NO2 + H2O

1. Phương trình phản xạ hóa học:

            C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O

2. Hiện tượng phân biệt phản ứng.

Chất rắn black color (C) tan dần dần và xuất hiện nay khí nâu đỏ ửng Nito dioxit (NO2) thực hiện sủi lớp bọt do khí tạo ra.

3. Điều khiếu nại phản ứng

nhiệt độ

4. Tính hóa học hóa học

4.1. Tính hóa chất của Cacbon

– Trong những dạng tồn bên trên của C, C vô đánh giá hoạt động và sinh hoạt hơn hết về mặt mũi chất hóa học.

    – Trong những phản xạ chất hóa học C thể hiện nay nhị tính chất: Tính lão hóa và tính khử. Tuy nhiên tính khử vẫn chính là đa phần của C.

    a. Tính khử

    – Tác dụng với oxi

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 11 đem đáp án

    Tại sức nóng chừng cao C lại khử CO2 theo phản ứng:

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 11 đem đáp án

    – Tác dụng với oxit kim loại:

       + C khử được oxit của những sắt kẽm kim loại đứng sau Al nhập mặt hàng hoạt động và sinh hoạt chất hóa học của kim loại:

CuO + C → Cu + CO (tº)

Fe2O3 + 3C → 2Fe + 3CO (tº)

       + Với CaO và Al2O3:

CaO + 3C → CaC2 + CO (trong lò điện)

2Al2O3 + 9C → Al4C3 + 6CO (2000ºC)

    – Tác dụng với những hóa học lão hóa mạnh thông thường bắt gặp H2SO4 đặc, HNO3, KNO3, KClO3, K2Cr2O7, … trong số phản xạ này, C bị lão hóa đến mức độ +4 (CO2).

C + 2H2SO4 đặc → CO2 + 2SO2 + 2H2O (tº)

C + 4HNO3 đặc → CO2 + 4NO2 + 2H2O (tº)

C + 4KNO3 → 2K2O + CO2 + 4NO2 (tº)

    – Khi sức nóng chừng cao, C thuộc tính được với tương đối nước:

C + H2O → CO + H2 (1000ºC)

C + 2H2O → CO2 + 2H2

    b. Tính oxi hóa

    – Tác dụng với hidro

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 11 đem đáp án

    – Tác dụng với kim loại

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 11 đem đáp án

4.2. Tính hóa chất của HNO3

a. Axit nitric là 1 trong mỗi axit mạnh nhất:

Axit nitric được xếp thứ hạng nhập list những axit vượt trội nhất.  Đây là 1 axit khan – một monoaxit mạnh rất có thể nitrat hóa nhiều thích hợp hóa học vô sinh với hằng số thăng bằng axit (pKa) = -2.

Axit nitric phân li trọn vẹn trở nên những ion H+ và NO3- nhập hỗn hợp loãng. Dung dịch HNO3 thực hiện quỳ tím gửi đỏ ửng.

HNO3 có công năng với oxit bazơ, bazơ và muối hạt của axit yếu đuối rộng lớn dẫn đến muối hạt nitrat. 

Ví dụ: 

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

CaCO3 + 2HNO3  → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

Ba(OH)2 + 2HNO3  → Ba(NO3)2 + 2H2O

Axit nitric thuộc tính với oxit bazơ, bazo, muối hạt nhưng mà sắt kẽm kim loại nhập thích hợp hóa học này ko lên hóa trị cao nhất:

Ví dụ:

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

FeCO3 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O + CO2

b. Axit nitric đem tính oxi hóa:

Axit nitric cũng là một trong trong mỗi axit đem tính lão hóa mạnh. Nó rất có thể bị khử cho tới những thành phầm không giống nhau của nitơ, tùy theo mật độ axit mạnh hoặc yếu đuối của hóa học khử. Cùng dò thám hiểu tính lão hóa của axit nitric trải qua 3 phản ứng:

Một là,Tác dụng với kim loại

Hai là, Tác dụng với phi kim 

Ba là, Tác dụng với thích hợp chất

Tác dụng với kim loại

Axit nitric đem kĩ năng lão hóa đa số những sắt kẽm kim loại dẫn đến muối hạt nitrat, trong cả sắt kẽm kim loại đem tính khử yếu đuối (Cu, Ag)…, nước ngoài trừ Pt và Au. Lúc này, sắt kẽm kim loại bị lão hóa đến mức độ tối đa. Sản phẩm của phản xạ này được xem là NO2(+4) so với HNO3 quánh và NO(+2) so với HNO3 loãng. Nhôm, Fe và crom thụ động với axit nitric quánh nguội vì thế lớp màng oxit bền được dẫn đến bảo đảm bọn chúng không biến thành lão hóa tiếp. Đây cũng chính là nguyên nhân bình nhôm hoặc Fe được dùng để làm đựng HNO3 quánh.

Phương trình phản ứng:

Kim loại + HNO3 quánh → muối hạt nitrat + NO + H2O (nhiệt độ)

Kim loại + HNO3 loãng → muối hạt nitrat + NO + H2O

Kim loại + HNO3 loãng rét mướt → muối hạt nitrat + H2

Mg(rắn) + 2HNO3 loãng rét mướt → Mg(NO3)2 + H2 (khí)

Ví dụ: 

Cu + 4HNO3 đặc  → Cu(NO3)2 + 2NO2(↑) + 2H2O

3Cu + 8HNO3 loãng  → 3Cu(NO3)2 + 2NO (↑) + 4H2O

Tác dụng với phi kim

Khi được đun rét, HNO3 quánh đem kĩ năng lão hóa được những phi kim như S, C, P… (các thành phần á kim, nước ngoài trừ halogen và silic). Sản phẩm tạo ra trở nên là nito dioxit (nếu là axit nitric đặc) và oxit nito (với axit loãng và nước).

Ví dụ: 

S + 6HNO3 quánh → H2SO4 + 6NO2(↑) + 2H2O (nhiệt độ)

C + 4HNO3 quánh → 4NO2 + 2H2O + CO2

P + 5HNO3 quánh → 5NO2 + H2O + H3PO4

3C + 4HNO3 loãng → 3CO2 + 4NO + 2H2O

Tác dụng với thích hợp chất

Là một trong mỗi axit cực mạnh, axit nitric (HNO3) quánh đem kĩ năng lão hóa – đập diệt nhiều thích hợp hóa học vô sinh, cơ học không giống nhau.. Vải, giấy tờ, mạt cưa,… đều bị đập diệt hoặc bốc cháy Lúc xúc tiếp với HNO3 quánh. Vì vậy, tiếp tục vô nằm trong nguy khốn nếu như nhằm axit nitric (HNO3) xúc tiếp với khung hình người.

Ví dụ: 

3H2S + 2HNO3 (>5%) → 3S (↓) + 2NO + 4H2O

PbS + 8HNO3 quánh → PbSO4(↓)  + 8NO2 + 4H2O

HNO3 hòa tan Ag3PO4, ko thuộc tính với HgS.

5. Cách tiến hành phản ứng

– Cho cacbon thuộc tính với hỗn hợp HNO3

6. quý khách đem biết

Khi đun rét, HNO3 quánh rất có thể oxi hoá được những phi kim như C, S, P

7. Bài luyện liên quan

Câu 1. Cacbon rất có thể phản xạ với toàn bộ mặt hàng hóa chất này sau đây

A. O2, CuO, Cl2, HNO3

B. O2, ZnO, HNO3, CO2

C. O2, Al, H2SO4 đặc, CO2

D. O2, ZnO, H2SO4 đặc, Al

Đáp án D

Cacbon rất có thể phản xạ với toàn bộ product hóa học sau: O2, ZnO, H2SO4 đặc, Al

Câu 2. C thể hiện nay tính khử ở phản xạ này sau đây?

A. 2C + Ca  \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} CaC2

Xem thêm: Cách xử lý lỗ thoát nước nhà tắm bốc mùi

B. C + 2H2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow}  CH4

C. C + CO2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2CO

D. 4Al+ 3C \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Al4C3

Đáp án C

Câu 3. Phản ứng này tại đây, cacbon thể hiện nay tính oxi hóa?

A. C + O2 → CO2

B. C + 2CuO → 2Cu + CO2

C. 3C + 4Al → Al4C3

D. C + H2O → CO + H2

Đáp án C

Câu 4. Cho m gam kêu ca thuộc tính với dng dịch HNO3 đặc rét dư, chiếm được 5,6 lít lếu thích hợp 2 khí (đktc). Giá trị của m là

A. 1,2

B. 0,6

C. 2,5

D. 3

Đáp án B

nhỗn thích hợp khí = 0,1 mol

C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O

x                       x           4x

5x = 0,25 => x = 0,05 => m = 0,6 gam

Câu 5. Thực hiện nay những thực nghiệm sau:

(1) Sục khí CO2 vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư

(2) Sục khí NH3 dư nhập hỗn hợp AlCl3

(3) Sục khí CO2 dư nhập hỗn hợp NaAlO2

(4) Cho hỗn hợp AgNO3 vào hỗn hợp FeCl3

(5) Cho hỗn hợp HCl nhập hỗn hợp K2SiO3

(6) Cho ure nhập hỗn hợp Ca(OH)2

Sau Lúc kết thúc đẩy thực nghiệm, số tình huống chiếm được kết tủa là

A. 5

B. 3

C. 6

D. 4

Đáp án A

Các thực nghiệm xẩy ra những phản ứng:

(1). CO2 + Ca(OH)2 (dư) → CaCO3↓ + H2O

(2). 3NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

(3). CO2 + 2NaAlO2 + 3H2O → 2Al(OH)3↓ + Na2CO3.

(4). 3AgNO3 + FeCl3 → 3AgCl↓ + Fe(NO3)3.

(5). 2HCl + K2SiO3 → H2SiO3↓ + 2KCl

(6). (NH2)2CO + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + 2NH3.

⇒ cả 6 thực nghiệm đều chiếm được kết tủa

⇒ lựa chọn đáp án A

Câu 6. Tính lão hóa của cacbon thể hiện nay ở phản xạ này trong số phản xạ sau:

A. C + O2 \overset{t^{o}  }{\rightarrow} CO2

B. C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O

C. 2C + Ca \overset{t^{o}  }{\rightarrow} CaC2

D. C + CO2 \overset{t^{o}  }{\rightarrow} 2CO

Đáp án C

C thể hiện nay tính lão hóa Lúc thuộc tính với hóa học đem tính khử như H2; đa số những sắt kẽm kim loại (Na, Ca, Al, Zn…)

Câu 7. Cho luồng khí C dư qua quýt lếu thích hợp những oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung rét ở sức nóng chừng cao. Sau phản xạ, lếu thích hợp hóa học rắn còn sót lại là

A. Cu, Fe, ZnO, MgO.

B. Cu, Fe, Zn, Mg.

C. Cu, Fe, Zn, MgO.

D. Cu, FeO, ZnO, MgO.

Đáp án C

C chỉ khử được những oxit sắt kẽm kim loại đứng sau Al => C khử được CuO, Fe2O3, ZnO và ko khử được MgO

Câu 8. Câu này chính trong số câu sau đây?

A. Kim cương là hóa học tinh anh thể nhập trong cả, ko color, dẫn năng lượng điện, dẫn nhiệt

B. Than chì mượt bởi đem cấu tạo lớp, những lớp phụ cận link cùng nhau vì thế lực tương tác yếu đuối.

C. Than mộc, kêu ca xương chỉ mất kĩ năng hấp phụ những hóa học khí.

D. Trong những thích hợp hóa học của cacbon, thành phần cacbon chỉ mất những số oxi hoá -4 và +4.

Đáp án B

A sai vì thế đá quý ko dẫn điện

C sai vì thế kêu ca mộc, kêu ca xương hấp phụ những hóa học khí và cả hóa học tan nhập dung dịch

D sai còn tồn tại +2 ví như CO

Câu 9. Cho những thực nghiệm sau:

(a) Cho hỗn hợp Al(NO3)3tác dụng với hỗn hợp NH3

(b) Cho hỗn hợp KOH dư nhập hỗn hợp AlCl3

(c) Cho hỗn hợp HCl dư nhập hỗn hợp NaAlO2

(d) Dẫn khí CO2 dư nhập hỗn hợp KAlO2

Số thí nghiệm thu sát hoạch được kết tủa Lúc phản xạ kết thúc đẩy là :

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án 

Các phản xạ xảy ra:

(a) Al(NO3)3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3¯ + 3NH4NO3

(b) AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3¯ + 3NaCl ;

Al(OH)3 + NaOH →Na[Al(OH)4]

(c) NaAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3¯ + NaCl ;

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

(d) CO2 dư + KAlO2+ 2H2O → Al(OH)3¯ + KHCO3

Vậy đem 2 phản xạ tạo ra kết tủa là (a), (d).

8. Một số phương trình phản xạ hoá học tập không giống của Carbon (C) và thích hợp chất:

C + HNO3 → CO2 + NO2 + H2O

Trên đó là toàn cỗ nội dung về bài xích học
C + HNO3 → CO2 + NO2 + H2O | C đi ra CO2
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích chung những em hoàn thiện chất lượng bài xích luyện của tôi.

Đăng bởi: http://cdk.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: Chị tôi bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà để đón con dâu cũ về