bộ luật hình sự 2017

PV01 CAT

2021-12-30T15:20:48+07:00 https://cdk.edu.vn/vi/news/cac-dao-luat-quan-trong/muc-luc-bo-luat-hinh-su-2015-sua-doi-bo-sung-2017-gom-426-dieu-699.html https://cdk.edu.vn/uploads/news/temp_pic/quoc-huy-vn.jpg

Bạn đang xem: bộ luật hình sự 2017

Công an tỉnh Bình Định

MỤC LỤC

BỘ LUẬT HÌNH SỰ năm ngoái (sửa thay đổi, bổ sung cập nhật 2017) - bao gồm 426 điều

Phần loại nhất
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương I
ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN

Điều 1. Nhiệm vụ của Sở luật hình sự
Điều 2. Cửa hàng của trách móc nhiệm hình sự
Điều 3. Nguyên tắc xử lý
Điều 4. Trách nhiệm phòng tránh và đấu giành chống tội phạm

Chương II
HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Điều 5. Hiệu lực của Sở luật hình sự so với những hành động tội phạm bên trên cương vực nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa Việt Nam
Điều 6. Hiệu lực của Sở luật hình sự so với những hành động tội phạm ở ngoài cương vực nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa Việt Nam
Điều 7. Hiệu lực của Sở luật hình sự về thời gian

Chương III
TỘI PHẠM

Điều 8. Khái niệm tội phạm
Điều 9. Phân loại tội phạm
Điều 10. Cố ý phạm tội
Điều 11. Vô ý phạm tội
Điều 12. Tuổi phụ trách hình sự
Điều 13. Phạm tội tự người sử dụng rượu, bia hoặc kích thích mạnh khác
Điều 14. Chuẩn bị phạm tội
Điều 15. Phạm tội ko đạt
Điều 16. Tự ý nửa chừng hoàn thành việc phạm tội
Điều 17. Đồng phạm
Điều 18. Che ỉm tội phạm
Điều 19. Không tố giác tội phạm

Chương IV
NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

Điều trăng tròn. Sự khiếu nại bất ngờ
Điều 21. Tình trạng không tồn tại năng lượng trách móc nhiệm hình sự
Điều 22. Phòng vệ chủ yếu đáng
Điều 23. Tình thế cung cấp thiết
Điều 24. Gây thiệt hãi trong lúc bắt lưu giữ người phạm tội
Điều 25. Rủi ro nhập nghiên cứu và phân tích, demo nghiệm, vận dụng tiến thủ cỗ khoa học tập, chuyên môn và công nghệ
Điều 26. Thi hành khẩu lệnh của những người lãnh đạo hoặc của cung cấp trên

Chương V
THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

Điều 27. Thời hiệu truy cứu giúp trách móc nhiệm hình sự
Điều 28. Không vận dụng thời hiệu truy cứu giúp trách móc nhiệm hình sự
Điều 29. Căn cứ miễn trách móc nhiệm hình sự

Chương VI
HÌNH PHẠT

Điều 30. Khái niệm hình phạt
Điều 31. Mục đích của hình phạt
Điều 32. Các hình trừng trị so với người phạm tội
Điều 33. Các hình trừng trị so với pháp nhân thương nghiệp phạm tội
Điều 34. Cảnh cáo
Điều 35. Phạt tiền
Điều 36. Cải tạo nên ko nhốt giữ
Điều 37. Trục xuất
Điều 38. Tù đem thời hạn
Điều 39. Tù cộng đồng thân
Điều 40. Tử hình
Điều 41. Cấm đảm nhận dịch vụ, cấm hành nghề nghiệp hoặc thực hiện việc làm nhất định
Điều 42. Cấm cư trú
Điều 43. Quản chế
Điều 44. Tước một số trong những quyền công dân
Điều 45. Tịch thu tài sản

Chương VII
CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP

Điều 46. Các giải pháp tư pháp
Điều 47. Tịch thu vật, chi phí thẳng tương quan cho tới tội phạm
Điều 48. Trả lại gia sản, thay thế hoặc bồi thông thường thiệt hại; buộc công khai minh bạch nài lỗi
Điều 49. Bắt buộc trị bệnh

Chương VIII
QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT

Điều 50. Căn cứ ra quyết định hình phạt
Điều 51. Các tình tiết hạn chế nhẹ nhõm trách móc nhiệm hình sự
Điều 52. Các tình tiết tăng nặng trĩu trách móc nhiệm hình sự
Điều 53. Tái phạm, tái ngắt phạm nguy nan hiểm

Mục 2. QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ

Điều 54. Quyết đánh giá trừng trị bên dưới nút thấp nhất của khuông hình trừng trị được áp dụng
Điều 55. Quyết đánh giá trừng trị nhập tình huống phạm nhiều tội
Điều 56. Tổng hợp ý hình trừng trị của đa số bạn dạng án
Điều 57. Quyết đánh giá trừng trị nhập tình huống sẵn sàng tội phạm, tội phạm ko đạt
Điều 58. Quyết đánh giá trừng trị nhập tình huống đồng phạm
Điều 59. Miễn hình phạt

Chương IX
THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN, MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT, GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT

Điều 60. Thời hiệu thực hành bạn dạng án
Điều 61. Không vận dụng thời hiệu thực hành bạn dạng án
Điều 62. Miễn chấp hành quyết phạt
Điều 63. Giảm nút hình trừng trị tiếp tục tuyên
Điều 64. Giảm thời hạn chấp hành quyết trừng trị nhập tình huống đặc biệt
Điều 65. Án treo
Điều 66. Tha tù trước thời hạn đem điều kiện
Điều 67. Hoãn chấp hành quyết trừng trị tù
Điều 68. Tạm đình chỉ chấp hành quyết trừng trị tù

Chương X
XÓA ÁN TÍCH

Điều 69. Xóa án tích
Điều 70. Đương nhiên được xóa án tích
Điều 71. Xóa án tích theo đuổi ra quyết định của Tòa án
Điều 72. Xóa án tích nhập tình huống đặc biệt
Điều 73. Cách tính thời hạn nhằm xóa án tích

Chương XI
NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI

Điều 74. gí dụng quy quyết định của Sở luật hình sự so với pháp nhân thương nghiệp phạm tội
Điều 75. Điều khiếu nại phụ trách hình sự của pháp nhân thương mại
Điều 76. Phạm vi phụ trách hình sự của pháp nhân thương mại
Điều 77. Phạt tiền
Điều 78. Đình chỉ sinh hoạt đem thời hạn
Điều 79. Đình chỉ sinh hoạt vĩnh viễn
Điều 80. Cấm sale, cấm sinh hoạt nhập một số trong những nghành nghề dịch vụ nhất định
Điều 81. Cấm kêu gọi vốn
Điều 82. Các giải pháp tư pháp vận dụng so với pháp nhân thương nghiệp phạm tội
Điều 83. Căn cứ ra quyết định hình trừng trị so với pháp nhân thương nghiệp phạm tội
Điều 84. Các tình tiết hạn chế nhẹ nhõm trách móc nhiệm hình sự vận dụng so với pháp nhân thương mại
Điều 85. Các tình tiết tăng nặng trĩu trách móc nhiệm hình sự vận dụng so với pháp nhân thương mại
Điều 86. Quyết đánh giá trừng trị nhập ngôi trường hợp lí nhân thương nghiệp phạm nhiều tội
Điều 87. Tổng hợp ý hình trừng trị của đa số bạn dạng án
Điều 88. Miễn hình phạt
Điều 89. Xóa án tích

Chương XII
NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ XỬ LÝ HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI

Điều 90. gí dụng Sở luật hình sự so với người bên dưới 18 tuổi tác phạm tội
Điều 91. Nguyên tắc xử lý so với người bên dưới 18 tuổi tác phạm tội

Mục 2. CÁC BIỆN PHÁP GIÁM SÁT, GIÁO DỤC ÁP DỤNG TRONG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

Điều 92. Điều khiếu nại áp dụng
Điều 93. Khiển trách
Điều 94. Hòa giải bên trên nằm trong đồng
Điều 95. Giáo dục đào tạo bên trên xã, phường, thị trấn

Mục 3. BIỆN PHÁP TƯ PHÁP GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG

Điều 96. Giáo dục đào tạo bên trên ngôi trường giáo dưỡng
Điều 97. Chấm dứt trước thời hạn giải pháp dạy dỗ bên trên ngôi trường giáo dưỡng

Mục 4. HÌNH PHẠT

Điều 98. Các hình trừng trị được vận dụng so với người bên dưới 18 tuổi tác phạm tội
Điều 99. Phạt tiền
Điều 100. Cải tạo nên ko nhốt giữ
Điều 101. Tù đem thời hạn

Mục 5. QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT, TỔNG HỢP HÌNH PHẠT, MIỄN GIẢM HÌNH PHẠT, XÓA ÁN TÍCH

Điều 102. Quyết đánh giá trừng trị nhập tình huống sẵn sàng tội phạm, tội phạm ko đạt
Điều 103. Tổng hợp ý hình trừng trị nhập tình huống phạm nhiều tội
Điều 104. Tổng hợp ý hình trừng trị của đa số bạn dạng án
Điều 105. Giảm nút hình trừng trị tiếp tục tuyên
Điều 106. Tha tù trước hạn đem điều kiện
Điều 107. Xóa án tích

Phần loại hai
CÁC TỘI PHẠM

Chương XIII
CÁC TỘI XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA

Điều 108. Tội phản bội Tổ quốc
Điều 109. Tội sinh hoạt nhằm mục tiêu lật ụp tổ chức chính quyền nhân dân
Điều 110. Tội loại gián điệp
Điều 111. Tội xâm phạm bình an lãnh thổ
Điều 112. Tội bạo loạn
Điều 113. Tội xịn tía nhằm mục tiêu chống tổ chức chính quyền nhân dân
Điều 114. Tội tiêu hủy hạ tầng vật hóa học - chuyên môn của nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa Việt Nam
Điều 115. Tội tiêu hủy việc tiến hành những quyết sách tài chính - xã hội
Điều 116. Tội tiêu hủy quyết sách đoàn kết
Điều 117. Tội thực hiện, tích trữ, phân phát nghiền hoặc tuyên truyền vấn đề, tư liệu, item nhằm mục tiêu chống Nhà nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa Việt Nam
Điều 118. Tội phá huỷ rối an ninh
Điều 119. Tội chống phá huỷ hạ tầng nhốt giữ
Điều 120. Tội tổ chức triển khai, ép buộc, xúi giục người không giống trốn chuồn quốc tế hoặc trốn ở lại quốc tế nhằm mục tiêu chống tổ chức chính quyền nhân dân
Điều 121. Tội trốn chuồn quốc tế hoặc trốn ở lại quốc tế nhằm mục tiêu chống tổ chức chính quyền nhân dân
Điều 122. Hình trừng trị vấp ngã sung

Chương XIV
CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI

Xem thêm: Tại sao bột xi măng trở nên cứng khi gặp nước?

Điều 123. Tội làm thịt người
Điều 124. Tội làm thịt hoặc vứt vứt con cái mới nhất đẻ
Điều 125. Tội làm thịt người nhập tình trạng lòng tin bị khích động mạnh
Điều 126. Tội làm thịt người tự vượt lên trước vượt số lượng giới hạn chống vệ quang minh chính đại hoặc tự vượt lên trước vượt mức quan trọng Lúc bắt lưu giữ người phạm tội
Điều 127. Tội thực hiện bị tiêu diệt người trong lúc thực hành công vụ
Điều 128. Tội vô ý thực hiện bị tiêu diệt người
Điều 129. Tội vô ý thực hiện bị tiêu diệt người tự vi phạm quy tắc công việc và nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính
Điều 130. Tội bức tử
Điều 131. Tội xúi giục hoặc canh ty người không giống tự động sát
Điều 132. Tội ko tương trợ người đang được ở nhập biểu hiện gian nguy cho tới tính mạng
Điều 133. Tội rình rập đe dọa làm thịt người
Điều 134. Tội cố ý tạo nên thương tích hoặc tạo nên tổn hãi mang lại sức mạnh của những người khác
Điều 135. Tội cố ý tạo nên thương tích hoặc tạo nên tổn hãi mang lại sức mạnh của những người không giống nhập tình trạng lòng tin bị khích động mạnh
Điều 136. Tội cố ý tạo nên thương tích hoặc tạo nên tổn hãi mang lại sức mạnh của những người không giống tự vượt lên trước vượt số lượng giới hạn chống vệ quang minh chính đại hoặc tự vượt lên trước vượt mức quan trọng Lúc bắt lưu giữ người phạm tội
Điều 137. Tội tạo nên thương tích hoặc tạo nên tổn hãi mang lại sức mạnh của những người không giống trong lúc thực hành công vụ
Điều 138. Tội vô ý tạo nên thương tích hoặc tạo nên tổn hãi mang lại sức mạnh của những người khác
Điều 139. Tội vô ý tạo nên thương tích hoặc tạo nên tổn hãi mang lại sức mạnh của những người không giống tự vi phạm quy tắc công việc và nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính
Điều 140. Tội quấy rầy người khác
Điều 141. Tội hiếp dâm
Điều 142. Tội hiếp dâm người bên dưới 16 tuổi
Điều 143. Tội chống dâm
Điều 144. Tội chống dâm người kể từ đầy đủ 13 tuổi tác cho tới bên dưới 16 tuổi
Điều 145. Tội giao phối hoặc tiến hành hành động mối quan hệ dục tình không giống với những người kể từ đầy đủ 13 tuổi tác cho tới bên dưới 16 tuổi
Điều 146. Tội dâm dù so với người bên dưới 16 tuổi
Điều 147. Tội dùng người bên dưới 16 tuổi tác nhập mục tiêu khiêu dâm
Điều 148. Tội lan truyền HIV cho tất cả những người khác
Điều 149. Tội cố ý truyền HIV cho tất cả những người khác
Điều 150. Tội giao thương người
Điều 151. Tội giao thương người bên dưới 16 tuổi
Điều 152. Tội tấn công tráo người bên dưới 01 tuổi
Điều 153. Tội cướp đoạt người bên dưới 16 tuổi
Điều 154. Tội giao thương, cướp đoạt tế bào hoặc thành phần khung hình người
Điều 155. Tội sỉ nhục người khác
Điều 156. Tội vu khống

Chương XV
CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN TỰ DO CỦA CON NGƯỜI, QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA CÔNG DÂN

Điều 157. Tội bắt, lưu giữ hoặc nhốt người ngược pháp luật
Điều 158. Tội xâm phạm điểm ở của những người khác
Điều 159. Tội xâm phạm kín đáo hoặc đáng tin cậy thư tín, Smartphone, năng lượng điện tín hoặc mẫu mã trao thay đổi vấn đề riêng lẻ không giống của những người khác
Điều 160. Tội xâm phạm quyền của công dân về bầu cử, ứng cử hoặc biểu quyết Lúc Nhà nước trưng cầu ý dân
Điều 161. Tội thực hiện sai chênh chếch thành phẩm bầu cử, thành phẩm trưng cầu ý dân
Điều 162. Tội buộc công chức, viên chức nghỉ việc hoặc thải hồi người làm việc ngược pháp luật
Điều 163. Tội xâm phạm quyền họp hành, lập hội của công dân
Điều 164. Tội xâm phạm quyền tự tại tín ngưỡng, tôn giáo của những người khác
Điều 165. Tội xâm phạm quyền đồng đẳng giới
Điều 166. Tội xâm phạm quyền năng khiếu nại, tố cáo
Điều 167. Tội xâm phạm quyền tự tại ngôn luận, tự tại báo chí truyền thông, tiếp cận vấn đề, quyền biểu tình của công dân

Chương XVI
CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU

Điều 168. Tội cướp tài sản
Điều 169. Tội bắt cóc nhằm mục tiêu cướp đoạt tài sản
Điều 170. Tội chống đoạt tài sản
Điều 171. Tội cướp lắc tài sản
Điều 172. Tội công nhiên cướp đoạt tài sản
Điều 173. Tội trộm cắp tài sản
Điều 174. Tội lừa hòn đảo cướp đoạt tài sản
Điều 175. Tội lạm dụng quá tin tưởng cướp đoạt tài sản
Điều 176. Tội cướp lưu giữ ngược quy tắc tài sản
Điều 177. Tội dùng ngược quy tắc tài sản
Điều 178. Tội tàn phá hoặc cố ý thực hiện hư hỏng hư tài sản
Điều 179. Tội thiếu hụt trách móc nhiệm tạo nên thiệt hãi cho tới gia sản của Nhà nước, phòng ban, tổ chức triển khai, doanh nghiệp
Điều 180. Tội vô ý tạo nên thiệt hãi nguy hiểm cho tới tài sản

Chương XVII
CÁC TỘI XÂM PHẠM CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Điều 181. Tội ép buộc kết duyên, ly thơm hoặc cản ngăn hôn nhân gia đình tự động nguyện, tiến thủ cỗ, cản ngăn ly thơm tự động nguyện
Điều 182. Tội vi phạm chính sách một phu nhân, một chồng
Điều 183. Tội tổ chức triển khai tảo hôn
Điều 184. Tội loàn luân
Điều 185. Tội bạc đãi hoặc quấy rầy các cụ, phụ vương u, phu nhân ck, con cái, con cháu hoặc người dân có công nuôi chăm sóc mình
Điều 186. Tội kể từ chối hoặc trốn rời nhiệm vụ cung cấp dưỡng
Điều 187. Tội tổ chức triển khai có thai hộ vì thế mục tiêu thương mại

Chương XVIII
CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ

Mục 1. CÁC TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH, THƯƠNG MẠI

Điều 188. Tội buôn lậu
Điều 189. Tội vận gửi ngược quy tắc sản phẩm & hàng hóa, chi phí tệ qua quýt biên giới
Điều 190. Tội tạo ra, buôn bán sản phẩm cấm
Điều 191. Tội tích trữ, vận ship hàng cấm
Điều 192. Tội tạo ra, buôn bán sản phẩm giả
Điều 193. Tội tạo ra, buôn bán sản phẩm fake là hoa màu, đồ ăn, phụ gia thực phẩm
Điều 194. Tội tạo ra, buôn bán sản phẩm fake là dung dịch trị căn bệnh, dung dịch chống bệnh
Điều 195. Tội tạo ra, buôn bán sản phẩm fake là đồ ăn dùng làm chăn nuôi, phân bón, dung dịch thú nó, dung dịch bảo đảm thực vật, như là cây cỏ, vật nuôi
Điều 196. Tội đầu cơ
Điều 197. Tội lăng xê lừa lọc dối
Điều 198. Tội lừa bịp khách hàng hàng
Điều 199. Tội vi phạm những quy quyết định về đáp ứng điện

Mục 2. CÁC TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC THUẾ, TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, CHỨNG KHOÁN, BẢO HIỂM

Điều 200. Tội trốn thuế
Điều 201. Tội giải ngân cho vay lãi nặng trĩu nhập giao dịch thanh toán dân sự
Điều 202. Tội thực hiện, kinh doanh tem fake, vé giả
Điều 203. Tội in, sản xuất, giao thương ngược quy tắc hóa đơn, triệu chứng kể từ thu nộp ngân sách mái ấm nước
Điều 204. Tội vi phạm quy quyết định về bảo vệ, quản lý và vận hành hóa đơn, triệu chứng kể từ thu nộp ngân sách mái ấm nước
Điều 205. Tội lập quỹ ngược phép
Điều 206. Tội vi phạm quy quyết định nhập sinh hoạt của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nước ngoài
Điều 207. Tội thực hiện, tích trữ, vận gửi, xuất hiện chi phí giả
Điều 208. Tội thực hiện, tích trữ, vận gửi, xuất hiện khí cụ chuyển nhượng ủy quyền fake hoặc những sách vở và giấy tờ có mức giá fake khác
Điều 209. Tội cố ý công tía vấn đề sai chênh chếch hoặc lấp ỉm vấn đề nhập sinh hoạt triệu chứng khoán
Điều 210. Tội dùng vấn đề nội cỗ nhằm giao thương triệu chứng khoán
Điều 211. Tội thao túng thị ngôi trường triệu chứng khoán
Điều 212. Tội thực hiện fake tư liệu nhập làm hồ sơ rao bán, niêm yết triệu chứng khoán
Điều 213. Tội mod nhập sale bảo hiểm
Điều 214. Tội mod bảo đảm xã hội, bảo đảm thất nghiệp
Điều 215. Tội mod bảo đảm nó tế
Điều 216. Tội trốn đóng góp bảo đảm xã hội, bảo đảm nó tế, bảo đảm thất nghiệp cho tất cả những người lao động

Mục 3. CÁC TỘI PHẠM KHÁC XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ

Điều 217. Tội vi phạm quy quyết định về cạnh tranh
Điều 218. Tội vi phạm quy quyết định về sinh hoạt đấu giá tài sản
Điều 219. Tội vi phạm quy quyết định về quản lý và vận hành, dùng gia sản Nhà nước tạo nên thất bay, lãng phí
Điều 220. Tội vi phạm quy quyết định của Nhà nước về quản lý và vận hành và dùng vốn liếng góp vốn đầu tư công tạo nên kết quả nghiêm nghị trọng
Điều 221. Tội vi phạm quy quyết định của Nhà nước về kế toán tài chính tạo nên kết quả nghiêm nghị trọng
Điều 222. Tội vi phạm quy quyết định về đấu thầu tạo nên kết quả nghiêm nghị trọng
Điều 223. Tội móc ngoặc, bao phủ cho tất cả những người nộp thuế tạo nên kết quả nghiêm nghị trọng
Điều 224. Tội vi phạm quy quyết định về góp vốn đầu tư dự án công trình thiết kế tạo nên kết quả nghiêm nghị trọng
Điều 225. Tội xâm phạm quyền người sáng tác, quyền liên quan
Điều 226. Tội xâm phạm quyền chiếm hữu công nghiệp
Điều 227. Tội vi phạm những quy quyết định về nghiên cứu và phân tích, thăm hỏi dò xét, khai quật tài nguyên
Điều 228. Tội vi phạm những quy quyết định về dùng khu đất đai
Điều 229. Tội vi phạm những quy quyết định về quản lý và vận hành khu đất đai
Điều 230. Tội vi phạm quy quyết định về bồi thông thường, tương hỗ, tái ngắt quyết định cư Lúc Nhà nước tịch thu đất
Điều 231. Tội cố ý thực hiện ngược quy quyết định về phân phối chi phí, sản phẩm cứu giúp trợ
Điều 232. Tội vi phạm những quy quyết định về khai quật, bảo đảm rừng và quản lý và vận hành lâm sản
Điều 233. Tội vi phạm những quy quyết định về quản lý và vận hành rừng
Điều 234. Tội vi phạm quy quyết định về quản lý và vận hành, bảo đảm động vật hoang dã hoang toàng dã

Chương XIX
CÁC TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG

Điều 235. Tội tạo nên độc hại môi trường
Điều 236. Tội vi phạm quy quyết định về quản lý và vận hành hóa học thải nguy nan hại
Điều 237. Tội vi phạm quy quyết định về phòng tránh, đối phó, xử lý trường hợp hi hữu môi trường
Điều 238. Tội vi phạm quy quyết định về bảo đảm đáng tin cậy dự án công trình giao thông đường thủy, kênh mương và chống, chống thiên tai; vi phạm quy quyết định về bảo đảm bờ, kho bãi sông
Điều 239. Tội trả hóa học thải nhập cương vực Việt Nam
Điều 240. Tội thực hiện lây truyền dịch căn bệnh lây truyền gian nguy mang lại người
Điều 241. Tội thực hiện lây truyền dịch căn bệnh gian nguy mang lại động vật hoang dã, thực vật
Điều 242. Tội tàn phá mối cung cấp lợi thủy sản
Điều 243. Tội tàn phá rừng
Điều 244. Tội vi phạm quy quyết định về quản lý và vận hành, bảo đảm động vật hoang dã nguy nan cung cấp, quý, hiếm
Điều 245. Tội vi phạm những quy quyết định về quản lý và vận hành quần thể bảo đảm thiên nhiên
Điều 246. Tội nhập vào, phân phát nghiền những loại nước ngoài lai xâm hại

Chương XX
CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY

Điều 247. Tội trồng cây dung dịch phiện, cây côca, cây cần thiết rơi hoặc những loại cây không giống đem chứa chấp hóa học yêu tinh túy
Điều 248. Tội tạo ra ngược quy tắc hóa học yêu tinh túy
Điều 249. Tội tích trữ ngược quy tắc hóa học yêu tinh túy
Điều 250. Tội vận gửi ngược quy tắc hóa học yêu tinh túy
Điều 251. Tội giao thương ngược quy tắc hóa học yêu tinh túy
Điều 252. Tội cướp đoạt hóa học yêu tinh túy
Điều 253. Tội tích trữ, vận gửi, giao thương hoặc cướp đoạt chi phí hóa học người sử dụng nhập việc tạo ra ngược quy tắc hóa học yêu tinh túy
Điều 254. Tội tạo ra, tích trữ, vận gửi hoặc giao thương phương tiện đi lại, khí cụ người sử dụng nhập việc tạo ra hoặc dùng ngược quy tắc hóa học yêu tinh túy
Điều 255. Tội tổ chức triển khai dùng ngược quy tắc hóa học yêu tinh túy
Điều 256. Tội chứa chấp chấp việc dùng ngược quy tắc hóa học yêu tinh túy
Điều 257. Tội chống bức người không giống dùng ngược quy tắc hóa học yêu tinh túy
Điều 258. Tội mách bảo người không giống dùng ngược quy tắc hóa học yêu tinh túy
Điều 259. Tội vi phạm quy quyết định về quản lý và vận hành, dùng hóa học yêu tinh túy, chi phí hóa học, dung dịch tạo nên nghiện, dung dịch phía thần

Chương XXI
CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG, TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Mục 1. CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN GIAO THÔNG

Điều 260. Tội vi phạm quy quyết định về nhập cuộc giao thông vận tải lối bộ
Điều 261. Tội cản ngăn giao thông vận tải lối bộ
Điều 262. Tội tiến hành dùng những phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới đường đi bộ, xe pháo máy dùng cho ko bảo đảm an toàn chi tiêu chuẩn chỉnh đáng tin cậy chuyên môn nhập cuộc phó thông
Điều 263. Tội điều động người ko đầy đủ ĐK tinh chỉnh và điều khiển những phương tiện đi lại nhập cuộc giao thông vận tải lối bộ
Điều 264. Tội phó cho tất cả những người ko đầy đủ ĐK tinh chỉnh và điều khiển những phương tiện đi lại nhập cuộc giao thông vận tải lối bộ
Điều 265. Tội tổ chức triển khai đua xe pháo ngược phép
Điều 266. Tội đua xe pháo ngược phép
Điều 267. Tội vi phạm quy quyết định về tinh chỉnh và điều khiển phương tiện đi lại giao thông vận tải lối sắt
Điều 268. Tội cản ngăn giao thông vận tải lối sắt
Điều 269. Tội tiến hành dùng những phương tiện đi lại, vũ khí giao thông vận tải đường tàu ko bảo đảm an toàn an toàn
Điều 270. Tội điều động người ko đầy đủ ĐK tinh chỉnh và điều khiển những phương tiện đi lại giao thông vận tải lối sắt
Điều 271. Tội phó cho tất cả những người ko đầy đủ ĐK tinh chỉnh và điều khiển những phương tiện đi lại giao thông vận tải lối sắt
Điều 272. Tội vi phạm quy quyết định về tinh chỉnh và điều khiển phương tiện đi lại giao thông vận tải lối thủy
Điều 273. Tội cản ngăn giao thông vận tải lối thủy
Điều 274. Tội tiến hành dùng những phương tiện đi lại giao thông vận tải lối thủy ko bảo đảm an toàn an toàn
Điều 275. Tội điều động người ko đầy đủ ĐK tinh chỉnh và điều khiển những phương tiện đi lại giao thông vận tải lối thủy
Điều 276. Tội phó cho tất cả những người ko đầy đủ ĐK tinh chỉnh và điều khiển những phương tiện đi lại giao thông vận tải lối thủy
Điều 277. Tội vi phạm quy quyết định tinh chỉnh và điều khiển tàu bay
Điều 278. Tội cản ngăn giao thông vận tải lối không
Điều 279. Tội tiến hành dùng phương tiện đi lại giao thông vận tải hàng không ko bảo đảm an toàn an toàn
Điều 280. Tội điều động hoặc phó cho tất cả những người ko đầy đủ ĐK tinh chỉnh và điều khiển những phương tiện đi lại giao thông vận tải lối không
Điều 281. Tội vi phạm quy quyết định về tu bổ, thay thế, quản lý và vận hành những dự án công trình phó thông
Điều 282. Tội cướp đoạt tàu cất cánh, tàu thủy
Điều 283. Tội tinh chỉnh và điều khiển tàu cất cánh vi phạm những quy quyết định về sản phẩm ko của nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa Việt Nam
Điều 284. Tội tinh chỉnh và điều khiển phương tiện đi lại sản phẩm hải vi phạm những quy quyết định về sản phẩm hải của nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa Việt Nam

Mục 2. TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, MẠNG VIỄN THÔNG

Điều 285. Tội tạo ra, giao thương, trao thay đổi hoặc tặng mang lại khí cụ, vũ khí, ứng dụng nhằm dùng nhập mục tiêu ngược pháp luật
Điều 286. Tội phân phát nghiền công tác tin tưởng học tập tổn hại mang lại sinh hoạt của mạng PC, mạng viễn thông, phương tiện đi lại năng lượng điện tử
Điều 287. Tội cản ngăn hoặc làm gây rối loàn sinh hoạt của mạng PC, mạng viễn thông, phương tiện đi lại năng lượng điện tử
Điều 288. Tội trả hoặc dùng ngược quy tắc vấn đề mạng PC, mạng viễn thông
Điều 289. Tội đột nhập ngược quy tắc nhập mạng PC, mạng viễn thông hoặc phương tiện đi lại năng lượng điện tử của những người khác
Điều 290. Tội dùng mạng PC, mạng viễn thông, phương tiện đi lại năng lượng điện tử tiến hành hành động cướp đoạt tài sản
Điều 291. Tội tích lũy, tích trữ, trao thay đổi, giao thương, công khai minh bạch hóa ngược quy tắc vấn đề về thông tin tài khoản ngân hàng
Điều 292. Tội hỗ trợ cty ngược quy tắc bên trên mạng PC, mạng viễn thông
Điều 293. Tội dùng ngược quy tắc tần số vô tuyến năng lượng điện thích hợp mang lại mục tiêu cung cấp cứu giúp, đáng tin cậy, dò xét dò xét, cứu nạn, cứu giúp nàn, quốc chống, an ninh
Điều 294. Tội cố ý tạo nên nhiễu đem hại

Mục 3. CÁC TỘI PHẠM KHÁC XÂM PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG

Điều 295. Tội vi phạm quy quyết định về đáng tin cậy làm việc, lau chùi làm việc, về đáng tin cậy ở những điểm đông đúc người
Điều 296. Tội vi phạm quy quyết định về dùng người làm việc bên dưới 16 tuổi
Điều 297. Tội chống bức lao động
Điều 298. Tội vi phạm quy quyết định về thiết kế tạo nên kết quả nghiêm nghị trọng
Điều 299. Tội xịn bố
Điều 300. Tội tài trợ xịn bố
Điều 301. Tội bắt cóc con cái tin
Điều 302. Tội cướp biển
Điều 303. Tội phá huỷ bỏ dự án công trình, hạ tầng, phương tiện đi lại cần thiết về bình an quốc gia
Điều 304. Tội sản xuất, tích trữ, vận gửi, dùng, giao thương ngược quy tắc hoặc cướp đoạt tranh bị quân dụng, phương tiện đi lại chuyên môn quân sự
Điều 305. Tội sản xuất, tích trữ, vận gửi, dùng, giao thương ngược quy tắc hoặc cướp đoạt vật tư nổ
Điều 306. Tội sản xuất, tích trữ, vận gửi, dùng, giao thương ngược quy tắc hoặc cướp đoạt súng săn bắn, tranh bị đơn giản, tranh bị thể thao, khí cụ tương hỗ và những tranh bị không giống đem chức năng thuộc tính tương tự
Điều 307. Tội vi phạm quy quyết định về quản lý và vận hành tranh bị, vật tư nổ, khí cụ hỗ trợ
Điều 308. Tội thiếu hụt trách móc nhiệm trong những công việc lưu giữ tranh bị, vật tư nổ, khí cụ tương hỗ tạo nên kết quả nghiêm nghị trọng
Điều 309. Tội tạo ra, tích trữ, vận gửi, dùng, phân phát nghiền, giao thương ngược quy tắc hoặc cướp đoạt hóa học phóng xạ, vật tư phân tử nhân
Điều 310. Tội vi phạm quy quyết định về quản lý và vận hành hóa học phóng xạ, vật tư phân tử nhân
Điều 311. Tội tạo ra, tích trữ, vận gửi, dùng hoặc giao thương ngược quy tắc hóa học cháy,hóa học độc
Điều 312. Tội vi phạm quy quyết định về quản lý và vận hành hóa học cháy, hóa học độc
Điều 313. Tội vi phạm quy quyết định về chống cháy, trị cháy
Điều 314. Tội vi phạm quy quyết định về đáng tin cậy vận hành dự án công trình điện
Điều 315. Tội vi phạm quy quyết định về nhà đá căn bệnh, trị căn bệnh, tạo ra, điều chế dung dịch, cấp phép dung dịch, chào bán dung dịch hoặc cty nó tế khác
Điều 316. Tội phá huỷ bầu ngược phép
Ðiều 317. Tội vi phạm quy quyết định về lau chùi đáng tin cậy thực phẩm

Mục 4. CÁC TỘI PHẠM KHÁC XÂM PHẠM TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Điều 318. Tội làm gây rối trật tự động công cộng
Điều 319. Tội xâm phạm thi hài, mồ mộ, hài cốt
Điều 320. Tội hành nghề nghiệp mê tín dị đoan, dị đoan
Điều 321. Tội tấn công bạc
Điều 322. Tội tổ chức triển khai tấn công bạc hoặc gá bạc
Điều 323. Tội chứa chấp chấp hoặc hấp phụ gia sản tự người không giống tội phạm nhưng mà có
Điều 324. Tội cọ tiền
Điều 325. Tội dỗ dành, xay buộc hoặc chứa chấp chấp người bên dưới 18 tuổi tác phạm pháp
Điều 326. Tội quảng bá văn hóa truyền thống phẩm đống trụy
Điều 327. Tội chứa chấp mại dâm
Điều 328. Tội môi giới mại dâm
Điều 329. Tội mua sắm dâm người bên dưới 18 tuổi

Chương XXII
CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Điều 330. Tội chống người thực hành công vụ
Điều 331. Tội tận dụng những quyền tự tại dân công ty xâm phạm quyền lợi của Nhà nước, quyền, quyền lợi hợp lí của tổ chức triển khai, cá nhân
Điều 333. Tội ko chấp hành mệnh lệnh gọi quân nhân dự bị nhập ngũ
Điều 334. Tội thực hiện ngược quy quyết định về sự việc tiến hành nhiệm vụ quân sự
Điều 335. Tội cản ngăn việc tiến hành nhiệm vụ quân sự
Điều 336. Tội ĐK hộ tịch ngược pháp luật
Điều 337. Tội cố ý thực hiện lộ kín đáo mái ấm nước; tội cướp đoạt, giao thương, chi tiêu bỏ tư liệu kín đáo mái ấm nước
Điều 338. Tội vô ý thực hiện lộ kín đáo mái ấm nước; tội làm mất đi vật, tư liệu kín đáo mái ấm nước
Điều 339. Tội hàng fake dịch vụ, cấp độ, địa điểm công tác
Điều 340. Tội thay thế và dùng giấy má ghi nhận, những tư liệu của phòng ban, tổ chức
Điều 341. Tội thực hiện fake con cái lốt, tư liệu của phòng ban, tổ chức; tội dùng con cái lốt, tư liệu fake của phòng ban, tổ chức
Điều 342. Tội cướp đoạt, giao thương, chi tiêu bỏ con cái lốt, tư liệu của phòng ban, tổ chức
Điều 343. Tội vi phạm những quy quyết định về quản lý và vận hành mái ấm ở
Điều 344. Tội vi phạm những quy quyết định về sinh hoạt xuất bản
Điều 345. Tội vi phạm những quy quyết định về bảo đảm và dùng di tích lịch sử lịch sử hào hùng - văn hóa truyền thống, danh lam, thắng cảnh tạo nên kết quả nghiêm nghị trọng
Điều 346. Tội vi phạm quy định về điểm biên giới
Điều 347. Tội vi phạm quy quyết định về xuất cảnh, nhập cảnh; tội ở lại nước Việt Nam ngược phép
Điều 348. Tội tổ chức triển khai, môi giới cho tất cả những người không giống xuất cảnh, nhập cư hoặc ở lại nước Việt Nam ngược phép
Điều 349. Tội tổ chức triển khai, môi giới cho tất cả những người không giống trốn chuồn quốc tế hoặc ở lại quốc tế ngược phép
Điều 350. Tội ép buộc người không giống trốn chuồn quốc tế hoặc ở lại quốc tế ngược phép
Điều 351. Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca

Chương XXIII
CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ

Điều 352. Khái niệm tội phạm về chức vụ

Mục 1. CÁC TỘI PHẠM THAM NHŨNG

Điều 353. Tội tham ô dù tài sản
Điều 354. Tội nhận ăn năn lộ
Điều 355. Tội lạm dụng quá dịch vụ, quyền hạn cướp đoạt tài sản
Điều 356. Tội tận dụng dịch vụ, quyền hạn trong lúc thực hành công vụ
Điều 357. Tội lân quyền trong lúc thực hành công vụ
Điều 358. Tội tận dụng dịch vụ, quyền hạn tạo nên tác động so với người không giống nhằm trục lợi
Điều 359. Tội hàng fake nhập công tác

Mục 2. CÁC TỘI PHẠM KHÁC VỀ CHỨC VỤ

Điều 360. Tội thiếu hụt trách móc nhiệm tạo nên kết quả nghiêm nghị trọng
Điều 361. Tội cố ý thực hiện lộ kín đáo công tác; tội cướp đoạt, giao thương hoặc chi tiêu bỏ tư liệu kín đáo công tác
Điều 362. Tội vô ý thực hiện lộ kín đáo công tác; tội làm mất đi tư liệu kín đáo công tácĐiều 363. Tội khoan nhiệm
Điều 364. Tội trả ăn năn lộ
Điều 365. Tội môi giới ăn năn lộ
Điều 366. Tội tận dụng tác động so với người dân có dịch vụ quyền hạn nhằm trục lợi

Chương XXIV
CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

Điều 367. Khái niệm tội xâm phạm sinh hoạt tư pháp
Điều 368. Tội truy cứu giúp trách móc nhiệm hình sự người không tồn tại tội
Điều 369. Tội ko truy cứu giúp trách móc nhiệm hình sự người dân có tội
Điều 370. Tội đi ra bạn dạng án ngược pháp luật
Điều 371. Tội đi ra ra quyết định ngược pháp luật
Điều 372. Tội xay buộc người dân có thẩm quyền nhập sinh hoạt tư pháp thực hiện ngược pháp luật
Điều 373. Tội người sử dụng nhục hình
Điều 374. Tội bức cung
Điều 375. Tội thực hiện sai chênh chếch làm hồ sơ vụ án, vụ việc
Điều 376. Tội thiếu hụt trách móc nhiệm nhằm người bị tóm gọn, người bị tạm thời lưu giữ, tạm thời nhốt, người đang được chấp hành án trừng trị tù trốn
Điều 377. Tội tận dụng dịch vụ, quyền hạn nhốt, lưu giữ người ngược pháp luật
Điều 378. Tội ân xá ngược pháp lý người bị tóm gọn, người hiện nay đang bị tạm thời lưu giữ, tạm thời nhốt, người đang được chấp hành án trừng trị tù
Điều 379. Tội ko thực hành án
Điều 380. Tội ko chấp hành án
Điều 381. Tội cản ngăn việc thực hành án
Điều 382. Tội hỗ trợ tư liệu sai thực sự hoặc khai báo lừa lọc dối
Điều 383. Tội kể từ chối khai báo, kể từ chối Kết luận thẩm định, định vị gia sản hoặc kể từ chối hỗ trợ tài liệu
Điều 384. Tội mua sắm chuộc hoặc ép buộc người không giống trong những công việc khai báo, hỗ trợ tài liệu
Điều 385. Tội vi phạm việc niêm phong, kê biên gia sản, phong lan tài khoản
Điều 386. Tội trốn ngoài điểm nhốt, lưu giữ hoặc trốn Lúc hiện nay đang bị dẫn giải, hiện nay đang bị xét xử
Điều 387. Tội giải thoát người bị tóm gọn, bị tạm thời lưu giữ, tạm thời nhốt, người hiện nay đang bị dẫn giải, xét xử, chấp hành án trừng trị tù
Điều 388. Tội vi phạm quy quyết định về nhốt giữ
Điều 389. Tội lấp ỉm tội phạm
Điều 390. Tội ko tố giác tội phạm
Điều 391. Tội làm gây rối trật tự động phiên tòa

Chương XXV
CÁC TỘI XÂM PHẠM NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI PHỐI THUỘC VỚI QUÂN ĐỘI TRONG CHIẾN ĐẤU, PHỤC VỤ CHIẾN ĐẤU

Điều 392. Những người cần phụ trách hình sự về những tội xâm phạm nhiệm vụ, trách móc nhiệm của quân nhân
Điều 393. Tội đi ra khẩu lệnh ngược pháp luật
Điều 394. Tội chống mệnh lệnh
Điều 395. Tội chấp hành ko trang nghiêm mệnh lệnh
Điều 396. Tội cản ngăn đồng group tiến hành nhiệm vụ
Điều 397. Tội sỉ nhục đồng đội
Điều 398. Tội hành hung đồng đội
Điều 399. Tội đầu sản phẩm địch
Điều 400. Tội khai báo hoặc tự động nguyện thao tác mang lại địch Lúc bị tóm gọn thực hiện tù binh
Điều 401. Tội vứt địa điểm chiến tranh hoặc ko thực hiện trách nhiệm nhập chiến đấu
Điều 402. Tội khoan ngũ
Điều 403. Tội trốn rời nhiệm vụ
Điều 404. Tội cố ý thực hiện lộ kín đáo công tác làm việc quân sự
Điều 405. Tội cướp đoạt, giao thương hoặc chi tiêu bỏ tư liệu kín đáo công tác làm việc quân sự
Điều 406. Tội vô ý thực hiện lộ kín đáo công tác làm việc quân sự
Điều 407. Tội làm mất đi tư liệu kín đáo công tác làm việc quân sự
Điều 408. Tội report sai
Điều 409. Tội vi phạm quy quyết định về trực ban, trực chiến, trực chỉ huy
Điều 410. Tội vi phạm quy quyết định về bảo vệ
Điều 411. Tội vi phạm những quy quyết định về bảo đảm an toàn đáng tin cậy nhập chiến tranh hoặc nhập huấn luyện
Điều 412. Tội vi phạm quy quyết định về dùng tranh bị quân dụng, chuẩn bị chuyên môn quân sự
Điều 413. Tội tàn phá hoặc cố ý thực hiện hư hỏng hư tranh bị quân dụng, chuẩn bị chuyên môn quân sự
Điều 414. Tội làm mất đi hoặc vô ý thực hiện hư hỏng hư tranh bị quân dụng, phương tiện đi lại chuyên môn quân sự
Điều 415. Tội quấy nhiễu nhân dân
Điều 416. Tội lạm dụng quá nhu yếu quân sự chiến lược trong lúc tiến hành nhiệm vụ
Điều 417. Tội cố ý vứt thương binh, tử sỹ hoặc ko đỡ đần, cứu giúp trị thương binh
Điều 418. Tội cướp đoạt hoặc tàn phá di vật của tử sỹ
Điều 419. Tội cướp đoạt hoặc tàn phá chiến lợi phẩm
Điều 420. Tội bạc đãi tù binh, sản phẩm binh

Chương XXVI
CÁC TỘI PHÁ HOẠI HÒA BÌNH, CHỐNG LOÀI NGƯỜI VÀ TỘI PHẠM CHIẾN TRANH

Điều 421. Tội tiêu hủy chủ quyền, tạo nên cuộc chiến tranh xâm lược
Điều 422. Tội chống loại người
Điều 423. Tội phạm chiến tranh
Điều 424. Tội tuyển chọn mộ, đào tạo hoặc dùng binh tấn công thuê
Điều 425. Tội thực hiện binh tấn công thuê

Phần loại ba
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Xem thêm: Cách để giảm bức xạ từ các thiết bị gia dụng

Điều 426. Hiệu lực thi đua hành

 Tags: thời gian, tội phạm, hành vi, quy định, xã hội, trách nhiệm, xử lý, sửa đổi, bổ sung, hiệu lực, cộng hòa, chủ nghĩa, cơ sở, nhiệm vụ, luật hình, phòng ngừa, cơ bản, đấu tranh, tự ý, chuẩn bị, nguyên tắc

BÀI ĐĂNG TRONG TUẦN ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM