bảng tuần hoàn hóa học lớp 7

Bảng hoá trị lớp 7

Bảng tuần trả những yếu tố Hóa học tập lớp 7 được VnDoc biên soạn thể hiện bảng tuần trả những yếu tố chất hóa học vô công tác SGK Khoa học tập ngẫu nhiên 7. Cũng như chỉ dẫn độc giả gọi thương hiệu những yếu tố chất hóa học theo đuổi danh pháp quốc tế (IUPAC), bảng nguyên vẹn tử khối, bảng hoá trị. Để rất có thể học tập đảm bảo chất lượng môn Hóa học tập, độc giả rất cần phải viết lách và gọi chính thương hiệu những hợp ý hóa học, yếu tố chất hóa học.

Bạn đang xem: bảng tuần hoàn hóa học lớp 7

Dưới đấy là cụ thể những bảng bạn phải ghi lưu giữ vô công tác Khoa học tập ngẫu nhiên 7, vận dụng cho tất cả 3 cuốn sách KHTN 7: Cánh diều, Chân trời tạo nên, Kết nối học thức và cuộc sống đời thường.

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm thêm thắt một vài nội dung tương quan cho tới sách giáo khoa mới:

  • Bảng tuần trả Hóa học tập Tiếng Anh
  • Đọc thương hiệu yếu tố Danh pháp một vài hợp ý hóa học vô sinh theo đuổi IUPAC
  • Tên những yếu tố chất hóa học theo đuổi danh pháp IUPAC

A. Bảng yếu tố hóa học

Số hiệu nguyên vẹn tử (Z)Tên cũTên yếu tố chất hóa học (IUPAC)Kí hiệu hoá họcKhối lượng yếu tố (amu)Hoá trị
1HiđroHydrogenH1I
2HeliHeliumHe4
3LitiLithiumLi7I
4BeriBerylliumBe9II
5BoBoronBo11III
6CacbonCarbonC12IV, II
7NitơNitrogenN14II, III, IV…
8OxiOxygenO16II
9FloFlourineF19I
10Neon NeonNe20
11NatriSodiumNa23I
12MagieMagnesiumMg24II
13NhômAluminiumAl27III
14SilicSiliconSi28IV
15PhotphoPhosphorusP31III, V
16Lưu huỳnhSulfurS32II, IV, VI
17CloChlorineCl35,5I,…
18AgonArgonAr39,9
19KaliPotassiumK39I
20CanxiCalciumCa40II

Tên gọi, kí hiệu Hóa học tập và lượng nguyên vẹn tử của trăng tròn yếu tố đầu

Chú thích:

  • Nguyên tố phi kim: chữ màu sắc xanh
  • Nguyên tố kim loại: chữ màu sắc đen
  • Nguyên tố khí hiếm: chữ màu sắc đỏ

B. Bảng tuần trả những yếu tố Hóa học tập lớp 7

Bảng tuần trả những yếu tố chất hóa học 7

C. Bảng phiên âm tên thường gọi của trăng tròn yếu tố chất hóa học đầu

Số hiệu nguyên vẹn tử (Z)

Kí hiệu hóa học

Tên yếu tố hóa học

Phiên âm Quốc tế

1

H

Hydrogen

/ˈhaɪdrədʒən/

2

He

Helium

/ˈhiːliəm/

3

Li

Lithium

/ˈlɪθiəm/

4

Be

Beryllium

/bəˈrɪliəm/

5

B

Boron

/ˈbɔːrɒn/

/ˈbɔːrɑːn/

6

C

Carbon

/ˈkɑːbən/

/ˈkɑːrbən/

7

N

Nitrogen

/ˈnaɪtrədʒən/

8

O

Oxygen

/ˈɒksɪdʒən/

/ˈɑːksɪdʒən/

9

F

Fluorine

/ˈflɔːriːn/

/ˈflʊəriːn/

/ˈflɔːriːn/

/ˈflʊriːn/

10

Xem thêm: Phần giá trị nhất của quả gấc không phải ai cũng biết

Ne

Neon

/ˈniːɒn/

/ˈniːɑːn/

11

Na

Sodium

/ˈsəʊdiəm/

12

Mg

Magnesium

/mæɡˈniːziəm/

13

Al

Aluminium

/ˌæljəˈmɪniəm/

/ˌæləˈmɪniəm/

/ˌæljəˈmɪniəm/

/ˌæləˈmɪniəm/

14

Si

Silicon

/ˈsɪlɪkən/

15

P

Phosphorus

/ˈfɒsfərəs/

/ˈfɑːsfərəs/

16

S

Sulfur

/ˈsʌlfə(r)/

/ˈsʌlfər/

17

Cl

Chlorine

/ˈklɔːriːn/

18

Ar

Argon

/ˈɑːɡɒn/

/ˈɑːrɡɑːn/

19

K

Potassium

/pəˈtæsiəm/

20

Ca

Calcium

/ˈkælsiəm/

D. Bài ca hoá trị - Phiên bạn dạng Tiếng Anh theo đuổi công tác mới

Bài ca hóa trị phiên âm giờ Anh theo đuổi công tác mới

Xem thêm: Bí quyết nướng khoai chảy đầy mật

.......................................

Trên trên đây VnDoc vẫn reviews cho tới chúng ta Bảng tuần trả những yếu tố Hóa học tập lớp 7. Để rất có thể học tập đảm bảo chất lượng rộng lớn môn Khoa học tập ngẫu nhiên 7 độc giả tìm hiểu thêm thêm thắt một vài tư liệu tại: Khoa học tập ngẫu nhiên 7 CTST, Khoa học tập ngẫu nhiên 7 KNTT, Khoa học tập ngẫu nhiên 7 CD.

Ngoài rời khỏi, VnDoc.com vẫn xây dựng group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức môn Hóa Học free bên trên Facebook: Hóa Học ko khó. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể có được những tư liệu tiên tiến nhất.