bảng hệ thống tài khoản

Nội dung nội dung bài viết được cố vấn trình độ vì thế Th.S Lê Thị Ánh - CEO Trung tâm Lê Ánh, Giảng viên khóa huấn luyện và đào tạo kế toán tài chính tổ hợp thực hành thực tế bên trên Kế Toán Lê Ánh

Thông tư 200 tiên tiến nhất phát hành bảng thông tin tài khoản nối tiếp toán, vận dụng cho tới toàn bộ mô hình công ty thay cho thế cho tới đưa ra quyết định 15. Trong nội dung bài viết này Kế Toán Lê Ánh tiếp tục share nội dung khối hệ thống thông tin tài khoản kế toán tài chính nước ta Sau đó là bảng hệ thống thông tin tài khoản kế toán tài chính theo đòi Thông tư 200 không hề thiếu nhất về thông tin tài khoản kế toán tài chính hiện nay hành.

Bạn đang xem: bảng hệ thống tài khoản

Tài Khoản Kế Toán Là Gì? - Tài khoản kế toán tài chính là một trong dụng cụ gom phản ánh những nhiệm vụ kinh tế tài chính tế đột biến theo đòi từng đối tượng người sử dụng kế toán tài chính riêng rẽ.

Trong đó: Nghiệp vụ kinh tế tài chính phân phát sinh là toàn cỗ những sinh hoạt tương quan cho tới quy trình sinh hoạt phát triển và sale của công ty, bao hàm việc mua sắm, bán sản phẩm, thu chi phí, chi tiền…

»» Tìm hiểu ngay: Khoá học tập kế toán tài chính online - Tương tác thẳng nằm trong giáo viên kế toán tài chính trưởng bên trên 10 năm kinh nghiệm 

1. Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Doanh Nghiệp Việt Nam

Hệ thống thông tin tài khoản kế toán tài chính công ty nước ta được phát hành nhằm mục đích chỉ huy, chỉ dẫn những công ty trong công việc dùng tài khoản nối tiếp toán nhằm phản ánh những nghiệp vụ kinh tế.

Hệ thống thông tin tài khoản kế toán tài chính công ty nước ta hiện nay hành được phát hành tất nhiên Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 của Sở trưởng Sở Tài chủ yếu.

Như vậy, vô khối hệ thống thông tin tài khoản kế toán tài chính công ty Việt phái mạnh hiện nay hành với 76 thông tin tài khoản cấp cho 1 và ko tài năng khoản nước ngoài bảng. Trong số đó thông tin tài khoản cấp cho một là những thông tin tài khoản tổ hợp phản ánh đối tượng người sử dụng ở dạng tổng quát mắng.

Các thông tin tài khoản kế toán tài chính ngoài phần tên thường gọi còn được ký hiệu vì thế những chữ số, việc ký hiệu vì thế những chữ số ý nghĩa cần thiết vô công tác làm việc kế toán tài chính vì thế việc người sử dụng những chữ số thuận tiện, đơn giản và giản dị trong công việc biên chép theo đòi dõi đối tượng người sử dụng kế toán tài chính.

Các thông tin tài khoản cấp cho 1 được ký hiệu vì thế 3 chữ số với chân thành và ý nghĩa sau:

Từ trái ngược lịch sự phải:

  • Chữ số thứ nhất chỉ loại tài khoản;
  • Chữ số loại nhì chỉ group thông tin tài khoản vô loại;
  • Chữ số loại ba rọi trật tự thông tin tài khoản vô group.

Với chân thành và ý nghĩa của những chữ số vô ký hiệu của thông tin tài khoản kế toán tài chính cấp cho 1 như bên trên, hệ thống thông tin tài khoản kế toán tài chính doanh nghiệp bao gồm 09 loại thông tin tài khoản kể từ loại 1 cho tới loại 9 phản ánh về gia sản và sự hoạt động của gia sản thuộc về của đơn vị chức năng.

Mối tương tác trong số những tài khoản bên trên với report tài chủ yếu của công ty được thể hiện nay như sau:

Mối mối quan hệ vô bảng hệ thống tài khoản nối tiếp toán

Các tài khoản cấp cho 2 là thông tin tài khoản cụ thể của thông tin tài khoản cấp cho 1 vì vậy những thông tin tài khoản cụ thể này nên tuân theo đòi sự thích hợp thân ái thông tin tài khoản cụ thể và thông tin tài khoản tổ hợp.

>>> Tìm hiểu ngay: Khoá học tập kế toán tài chính tổ hợp online tương tác thẳng với giảng viên 

2. Bảng Hệ Thống Tài Khoản Theo Thông Tư 200 Đầy Đủ Nhất

Dưới đó là toàn cỗ bảng hệ thống tài khoản kế toán tài chính theo đòi thông tư 200 được dùng thoáng rộng nhất trong những doanh nghiệp

Cấp 1

Cấp 2

TÊN TÀI KHOẢN

2

3

4

TÀI KHOẢN TÀI SẢN

111

Tiền mặt

1111

Tiền Việt Nam

1112

Ngoại tệ

1113

Vàng chi phí tệ

112

Tiền gửi ngân hàng

1121

Tiền Việt Nam

1122

Ngoại tệ

1123

Vàng chi phí tệ

113

Tiền đang được chuyển

1131

Tiền Việt Nam

1132

Ngoại tệ

121

Chứng khoán kinh doanh

1211

Cổ phiếu

1212

Trái phiếu

1218

Chứng khoán và dụng cụ tài chủ yếu khác

128

Đầu tư sở hữu cho tới ngày đáo hạn

1281

Tiền gửi với kỳ hạn

1282

Trái phiếu

1283

Cho vay

1288

Các tài số vốn không giống sở hữu cho tới ngày đáo hạn

131

Phải thu của khách hàng hàng

133

Thuế GTGT được khấu trừ

1331

Thuế GTGT được khấu trừ của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ

1332

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

136

Phải thu nội bộ

1361

Vốn sale ở những đơn vị chức năng trực thuộc

1362

Phải thu nội cỗ về chênh chéo tỷ giá

1363

Phải thu nội cỗ về ngân sách chuồn vay mượn đầy đủ ĐK được vốn liếng hóa

1368

Phải thu nội cỗ khác

138

Phải thu khác

1381

Tài sản thiếu thốn đợi xử lý

1385

Phải thu về CP hóa

1388

Phải thu khác

141

Tạm ứng

151

Hàng mua sắm đang di chuyển đường

152

Nguyên liệu, vật liệu

153

Công cụ, dụng cụ

1531

Công cụ, dụng cụ

1532

Bao so bì luân chuyển

1533

Đồ người sử dụng cho tới thuê

1534

Thiết bị, phụ tùng thay cho thế

154

Chi phí phát triển, sale dở dang

155

Thành phẩm

1551

Thành phẩm nhập kho

1557

Thành phẩm bất động đậy sản

156

Hàng hóa

1561

Gía mua sắm hóa

1562

Chi phí thu mua sắm hóa

1567

Hàng hóa bất động đậy sản

157

Hàng gửi chuồn bán

158

Hàng hóa kho bảo thuế

161

Chi sự nghiệp

1611

Chi sự nghiệp năm trước

1612

Chi sự nghiệp năm nay

171

Giao dịch giao thương lại trái khoán chủ yếu phủ

211

Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

2111

Nhà cửa ngõ, vật loài kiến trúc

2112

Máy móc, thiết bị

2113

Phương tiện vận tải đường bộ, truyền dẫn

2114

Thiết bị, công cụ quản lí lý

2115

Cây nhiều năm, thú vật thao tác và cho tới sản phẩm

2118

TSCĐ khác

212

Tài sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

2121

TSCĐ hữu hình mướn tài chính

2122

TSCĐ vô hình dung mướn tài chính

213

Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

2131

Quyền dùng đất

2132

Quyền phân phát hành

2133

Bản quyền, vì thế sáng sủa chế

2134

Nhãn hiệu, thương hiệu thương mại

2135

Chương trình phần mềm

2136

Giấy quy tắc và giấy tờ quy tắc nhượng quyền

2138

TSCĐ vô hình dung khác

214

Hao sút gia sản cố định

2141

Hao sút TSCĐ hữu hình

2142

Hao sút TSCĐ mướn tài chính

2143

Hao sút TSCĐ vô hình

2147

Hao sút BDS đầu tư

217

Bất động sản đầu tư

221

Đầu tư vô công ty lớn con

222

Đầu tư vô công ty lớn liên kết kinh doanh, liên kết

228

Đầu tư khác

2281

Đầu tư gom vốn liếng vô đơn vị chức năng khác

2288

Đầu tư khác

229

Dự chống tổn thất tài sản

2291

Dự chống tách giá chỉ kinh doanh chứng khoán kinh doanh

2292

Dự chống tổn thất góp vốn đầu tư vô đơn vị chức năng khác

2293

Dự chống nên thu khó khăn đòi

2294

Dự chống tách giá chỉ mặt hàng tồn kho

241

Xây dựng cơ bạn dạng dở dang

2411

Mua rinh TSCĐ

2412

Xây dựng cơ bản

2413

Sửa trị rộng lớn TSCĐ

242

Chi phí trả trước

243

Tài sản thuế thu nhập ngừng lại

244

Cầm cố, thế chấp vay vốn, ký quỹ, ký cược

TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

331

Phải trả cho những người bán

333

Thuế và những khoản nên nộp Nhà nước

3331

Thuế độ quý hiếm tăng thêm nên nộp

33311

Thuế GTGT đầu ra

33312

Thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu

3332

Thuế dung nạp quánh biệt

3333

Thuế xuất, nhập khẩu

3334

Thuế thu nhập doanh nghiệp

3335

Thuế thu nhập cá nhân

3336

Thuế tài nguyên

3337

Thuế căn nhà khu đất, chi phí mướn đất

3338

Thuế bảo đảm an toàn môi trường xung quanh và những loại thuế khác

33381

Thuế bảo đảm an toàn môi trường

33382

Các loại thuế khác

3339

Phí, lệ phí và những khoản nên nộp khác

334

Phải trả người lao động

3341

 Phải trả người công nhân viên

3348

Phải trả người làm việc khác

335

Chi phí nên trả

336

Phải trả nội bộ

3361

Phải trả nội cỗ về vốn liếng kinh doanh

3362

Phải trả nội cỗ về chênh chéo tỷ giá

3363

Phải trả nội cỗ về ngân sách chuồn vay mượn đầy đủ ĐK được vốn liếng hóa

3368

Phải trả nội cỗ khác

337

Thanh toán theo đòi tiến trình plan hợp ý đồng xây dựng

338

Phải trả, nên nộp khác

3381

Tài sản quá đợi giải quyết

3382

Kinh phí công đoàn

3383

Bảo hiểm xã hội

3384

Bảo hiểm hắn tế

3385

Phải trả về CP hóa

3386

Bảo hiểm thất nghiệp

3387

Doanh thu ko thực hiện

3388

Phải trả, nên nộp khác

341

Vay và nợ mướn tài chính

3411

Các khoản chuồn vay

3412

Nợ mướn tài chính

343

Trái phiếu phân phát hành

3431

Trái phiếu thường

34311

Mệnh giá

34312

Chiết khấu trái ngược phiếu

34313

Phụ trội trái ngược phiếu

3432

Trái phiếu trả đổi

344

Nhận ký quỹ, ký cược

347

Thuế thu nhập ngừng lại nên trả

352

Dự chống nên trả

3521

Dự chống BH thành phầm mặt hàng hóa

3522

Dự chống BH dự án công trình xây dựng

3523

Dự chống tái ngắt tổ chức cơ cấu doanh nghiệp

3524

Dự chống nên trả khác

353

Qũy đen sạm thưởng phúc lợi

3531

Qũy tuyên dương thưởng

3532

Qũy phúc lợi

3533

Qũy phúc lợi đã tạo ra TSCĐ

3534

Qũy thưởng ban quản lý và vận hành quản lý và điều hành công ty

356

Qũy cải tiến và phát triển khoa học tập và công nghệ

3561

Qũy cải tiến và phát triển khoa học tập và công nghệ

3562

Qũy cải tiến và phát triển khoa học tập và technology đã tạo ra TSCĐ

357

Qũy bình ổn định giá

TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU

411

Vốn góp vốn đầu tư của công ty sở hữu

Xem thêm: Bố chồng 'dọa' tìm người khác đến nấu ăn mỗi ngày nếu mẹ chồng tôi đi trông cháu

4111

Vốn gom của công ty sở hữu

41111

Cổ phiếu phổ thông với quyền biểu quyết

41112

Cổ phiếu ưu đãi

4112

Thặng dư vốn liếng cổ phần

4113

Quyền lựa chọn quy đổi trái ngược phiếu

4118

Vốn khác

412

Chênh chéo Đánh Giá lại tài sản

413

Chênh chéo tỷ giá chỉ hối hận đoái

4131

Chênh chéo tỷ giá chỉ vì thế Đánh Giá lại những khoản mục chi phí tệ với gốc nước ngoài tệ

4132

Chênh chéo tỷ giá chỉ hối hận đoái vô quy trình trước hoạt động

414

Qũy góp vốn đầu tư phân phát triển

417

Qũy tương hỗ bố trí doanh nghiệp

418

Các quỹ không giống nằm trong vốn liếng công ty sở hữu

419

Cổ phiếu quỹ

421

Lợi nhuận sau thuế ko phân phối

4211

Lợi nhuận sau thuế ko phân phối năm trước

4212

Lợi nhuận sau thuế ko phân phối năm nay

441

Nguồn vốn liếng góp vốn đầu tư xây cất cơ bản

461

Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp

4611

Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp năm trước

4612

Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp năm nay

466

Nguồn kinh phí đầu tư đã tạo ra TSCĐ

LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU

511

Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

5111

Doanh thu bán sản phẩm hóa

5112

Doanh thu chào bán những trở thành phẩm

5113

 Doanh thu cung ứng dịch vụ

5114

  Doanh thu cung ứng công ty Doanh thu trợ cấp cho, trợ giá

5117

 Doanh thu sale BDS đầu tư

5118

Doanh thu khác

515

Doanh thu sinh hoạt tài chính

521

Các khoản tách trừ doanh thu

5211

Chiết khấu thương mại

5212

Hàng chào bán bị trả lại

5213

Gỉam giá chỉ mặt hàng bán

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

611

Mua hàng

6111

Mua vật liệu, vật liệu

6112

Mua mặt hàng hóa

621

Chi phí vật liệu, vật tư trực tiếp

622

Chi phí nhân lực trực tiếp

623

Chi phí dùng máy thi đua công

6231

Chi phí nhân công

6232

Chi phí nguyên vẹn, vật liệu

6233

Chi phí công cụ sản xuất

6234

Chi phí khấu hao máy thi đua công

6237

Chi phí công ty mua sắm ngoài

6238

Chi phí vì thế chi phí khác

627

Chi phí phát triển chung

6271

Chi phí nhân viên cấp dưới, phân xưởng

6272

Chi phí nguyên vẹn, vật liệu

6273

Chi phí công cụ sản xuất

6274

Chi phí khấu hao TSCĐ

6277

Chi phí công ty mua sắm ngoài

6278

Chi phí vì thế chi phí khác

631

Gía trở thành sản xuất

632

Gía vốn liếng mặt hàng bán

635

Chi phí tài chính

641

Chi phí chào bán hàng

6411

Chi phí nhân viên

6412

Chi phí nguyên vẹn vật tư, bao bì

6413

Chi phí công cụ, đồ vật dùng

6414

Chi phí khấu hao TSCĐ

6415

Chi phí bảo hành

6417

Chi phí công ty mua sắm ngoài

6418

Chi phí vì thế chi phí khác

642

Chi phí quản lý và vận hành doanh nghiệp

6421

Chi phí nhân viên cấp dưới quản lí lý

6422

Chi phí vật tư quản lí lý

6423

Chi phí vật dụng văn phòng

6424

Chi phí khấu hao TSCĐ

6425

Thuế, phí và lệ phí

6426

Chi phí dự phòng

6427

Chi phí công ty mua sắm ngoài

6428

Chi phí vì thế chi phí khác

LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC

711

Thu nhập khác

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC

811

Chi phí khác

821

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

8211

Chi phí thuế TNDN hiện nay hành

8212

Chi phí thuế TNDN ngừng lại

TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

911

Xác tấp tểnh sản phẩm kinh doanh

Bạn hoàn toàn có thể vận tải bảng hệ thống tài khoản kế toán tài chính TẠI ĐÂY: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 200

3. So sánh khối hệ thống thông tin tài khoản theo đòi Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC

Từ 01/01/2017, những công ty với sinh hoạt phát triển sale bên trên ở nước ta tiếp tục vận dụng cơ chế kế toán tài chính theo đòi Thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Hai chế phỏng nối tiếp toán này còn có điểm gì không giống nhau. Dưới trên đây, Kế toán Lê Ánh tiếp tục phân tách những điểm không giống nhau thân ái nhì cơ chế kế toán tài chính.

3.1. Đối tượng vận dụng cơ chế kế toán tài chính TT 133 và TT 200

a. Thông tư 200/2014/TT-BTC: Áp dụng cho tới từng mô hình doanh nghiệp

b. Thông tư 133/2016/TT-BTC

Áp dụng cho tới công ty một vừa hai phải và nhỏ:

  • Vốn điều lệ: bên dưới 10 tỷ
  • Tổng số làm việc trung bình vô năm: Dưới 300 người

Lưu ý: Doanh nghiệp một vừa hai phải và nhỏ hoàn toàn có thể lựa lựa chọn vận dụng cơ chế kế toán tài chính theo đòi Thông tư 200/2014/TT-BTC  hoặc Thông tư 133/2016/TT-BTC.

3.2. Sự khác lạ khối hệ thống thông tin tài khoản theo đòi Thông tư 200 và Thông tư 133

 Thông tư 200

Thông tư 133

Tài Khoản đầu 1

TK 1113, 1123: Vàng chi phí tệ

Không có

TK 113: Tiền đang được vận trả (1131, 1132)

Không có

TK 1218: Chứng khoán và dụng cụ tài chủ yếu khác

Không có

TK 128: Đầu tư sở hữu cho tới ngày đáo hạn

- 1281: Tiền gửi với kì hạn

- 1282: Trái phiếu

- 1283: Cho vay

- 1288: Đầu tư thời gian ngắn khác

TK 128: Đầu tư sở hữu cho tới ngày đáo hạn

- 1281: Tiền gửi với kì hạn

- 1288: Đầu tư thời gian ngắn khác

TK 136: Phải thu nội bộ

- 1361: Vốn sale ở những đơn vị chức năng trực thuộc

- 1362: Phải thu nội cỗ về chênh chéo tỷ giá

- 1363: Phải thu nội cỗ về ngân sách chuồn vay mượn đầy đủ ĐK được vốn liếng hoá

- 1368: Phải thu nội cỗ khác

Không với TK 1362. 1363

TK 136: Phải thu nội bộ

- 1361: Vốn sale ở những đơn vị chức năng trực thuộc

- 1368: Phải thu nội cỗ khác

TK 138: Phải thu khác

- 1381: Tài sản thiếu thốn đợi xử lý

- 1385: Phải thu về CP hóa

- 1388: Phải thu khác

TK 138: Phải thu khác

- 1381: Tài sản thiếu thốn đợi xử lý

- 1386: Cầm cố, thế chấp vay vốn, ký quỹ, ký cược

- 1388: Phải thu khác

TK 153: Công cụ, dụng cụ

- 1531: Công cụ, dụng cụ

- 1532: Bao so bì luân chuyển

- 1533: Đồ người sử dụng cho tới thuê

- 1534: Thiết bị, phụ tùng thay cho thế

Không tài năng khoản cấp cho 2

TK 155: Thành phẩm

- 1551: Thành phẩm nhập kho

- 1557: Thành phẩm bất động đậy sản

Không tài năng khoản cấp cho 2

TK 156: Hàng Hóa

- 1561: Giá mua sắm hóa

- 1562: túi tiền thu mua sắm hóa

- 1567: Hàng hóa bất động đậy sản

TK 156: Hàng hóa (Không tài năng khoản cấp cho 2)

TK 158: sản phẩm & hàng hóa kho bảo thuế

 Không có

TK 161: Chi sự nghiệp (1611, 1612- chi sự nghiệp năm trước/ năm nay)

 Không có

TK 171: Giao dịch giao thương lại trái khoán chủ yếu phủ

Không có

Tài khoản đầu 2

TK 211: Tài sản cố định 

- 2111: Nhà cửa ngõ vật loài kiến trúc

- 2112: Máy móc thiết bị 

- 2113: Phương tiện vận tải đường bộ truyền dẫn

- 2114: Thiết bị, DC quản lí lý

- 2115: Cây nhiều năm, thú vật thao tác và cho tới sản phẩm

- 2118: TSCĐ khác

TK 211: Tài sản cố định 

- 2111: TSCĐ hữu hình

- 2112: TSCĐ mướn tài chính

- 2113: TSCĐ vô hình

TK 212: TSCĐ mướn tài chính

- 2121: TSCĐ hữu hình mướn tài chính

- 2122: TSCĐ vô hình dung mướn tài chính

TK 213: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình dung (chi tiết 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2138)

TK 221: Đầu tư vô công ty lớn con

TK 228: Đầu tư gom vốn liếng vô đơn vị chức năng khác

TK 222: Đầu tư vô liên kết kinh doanh, liên kết

TK 228: Đầu tư khác

- 2281: Đầu tư gom vốn liếng vô đơn vị chức năng khác

- 2288: Đầu tư khác

TK 243: Tài sản thuế thu nhập ngừng lại

Không có

TK 244: Cầm cố, thế chấp vay vốn, ký quỹ, ký cược

Không với (thay vì thế TK 1386)

Tài khoản đầu 3 

TK 334: Phải trả người lao động

- 3341: Phải trả người công nhân viên

- 3348: Phải trả làm việc khác

TK 334: nên trả người làm việc (không với TK cấp cho 2)

TK 336: Phải trả nội bộ

- 3361: Phải trả nội cỗ về vốn liếng kinh doanh

- 3362: Phải trả nội cỗ về chênh chéo tỷ giá

- 3363: Phải trả nội cỗ về ngân sách chuồn vay mượn đầy đủ ĐK được vốn liếng hoá

- 3368: Phải trả nội cỗ khác

 Không tài năng khoản cấp cho 2

TK 337: Thanh toán theo đòi tiến trình hợp ý đồng xây dựng 

Không có

TK 3385: Phải trả về CP hoá

TK 3386: chỉ bảo hiểm thất nghiệp

Tk 3385: chỉ bảo hiểm thất nghiệp

TK 3386: Nhận ký quỹ, ký cược

TK 343: Trái Phiếu phân phát hành

- 3431: Trái phiếu thường

  + 34311: Mệnh giá chỉ trái ngược phiếu

  + 34312: Chiết khấu trái ngược phiếu

  + 34313: Phụ trội trái ngược phiếu

- 3432: Trái phiếu trả đổi

 

TK 344: Nhận ký quỹ, ký cược

 

TK 347: Thuế thu nhập ngừng lại nên trả

Không có

TK 357: Quỹ bình ổn định giá

Không có

Tài khoản đầu 4 

TK 4113: Quyền lựa chọn quy đổi trái ngược phiếu

Không có

TK 412: Chênh chéo Đánh Giá lại tài sản

 Không có

TK 413: Chênh chéo tỷ giá chỉ hối hận đoái

- 4131: CLTGHĐ Đánh Giá lại thời điểm cuối năm TC

- 4132: CLTGHĐ vô quy trình trước hoạt động

TK 413: Chênh chéo tỷ giá chỉ hối hận đoái (không tài năng khoản chi tiết)

TK 414: Quỹ góp vốn đầu tư phân phát triển

 Không có

TK 417: Quỹ tương hỗ bố trí doanh nghiệp

 Không có

TK 441: Nguồn vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB

Không có

TK 461: Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp

- 4611: Nguồn KP SN năm trước

- 4612: Nguồn KP SN năm nay

Không có

TK 466: Nguồn KP đã tạo ra TSCĐ

 Không có

Tài khoản đầu 5

TK 5114: Doanh thu trợ cấp cho, trợ giá

 Không có

TK 5117: Doanh thu sale BDS đầu tư

 Không có

 Tài khoản đầu 6 

TK 611: Mua mặt hàng (có thông tin tài khoản chi tiết)

- 6111: Mua NVL

- 6112: Mua mặt hàng hóa

TK 611: Mua mặt hàng (không tài năng khoản chi tiết

TK 621: túi tiền NVL trực tiếp

TK 631: Giá trở thành sản xuất

TK 622: túi tiền nhân lực trực tiếp

TK 623: túi tiền dùng máy thực thi (TK cụ thể 6231, 6232, 6233, 6234, 6237, 6238)

TK 627: túi tiền cộng đồng (6271, 6272, 6273, 6274, 6277, 6278)

TK 641: túi tiền bán sản phẩm (6411, 6412, 6413, 6414, 6415, 6417, 6418)

TK 642: túi tiền quản lý và vận hành doanh nghiệp

- 6421: túi tiền chào bán hàng

- 6422: túi tiền quản lý và vận hành doanh nghiệp

TK 642: túi tiền quản lý và vận hành doanh nghiệp

- 6421: túi tiền nhân viên cấp dưới quản lí lý

- 6422: túi tiền vật tư quản lí lý

(6423, 6424, 6425, 6426, 6427, 6428)

Tài khoản đầu 8 

TK 821: túi tiền thuế thu nhập doanh nghiệp

- 8211: CP thuế TNDN hiện nay hành

- 8212: CP thuế TNDN ngừng lại

TK 821: túi tiền thuế thu nhập công ty (không tài năng khoản chi tiết)

Tham khảo tăng Video Cách thực hiện công ty những thông tin tài khoản và Ghi nợ với vì thế CEO Lê Ánh share bên dưới đây

Để được tương hỗ về nhiệm vụ tài chủ yếu - kế toán tài chính - thuế bạn cũng có thể nhập cuộc group sau:
https://www.facebook.com/diachihocketoantonghoptotnhat

Đây là Group xã hội, quy tụ con số rộng lớn những người dân thực hiện nghề ngỗng, nằm trong share, chỉ dẫn nhau về kiến thức và kỹ năng, tay nghề thực tiễn. Group này cũng có thể có sự tương hỗ trình độ của những giáo viên bên trên Kế toán Lê Ánh.

Trên trên đây, Kế Toán Lê Ánh vẫn vấn đề cho tới chúng ta bảng hệ thống tài khoản theo đòi thông tư 200 không hề thiếu nhất. Quý khách hàng hoàn toàn có thể xem thêm nội dung bài viết đối chiếu khối hệ thống thông tin tài khoản theo đòi Thông tư 200 và Thông tư 133 nhằm hiểu rằng được sự không giống và như là nhau thân ái 2 thông tư này như vậy nào

Kế Toán Lê Ánh - Nơi giảng dạy kế toán tài chính thực hành thực tế đáng tin tưởng nhất lúc bấy giờ, vẫn tổ chức triển khai thành công xuất sắc rất rất nhiều khóa học tập nguyên tắc nối tiếp toánkhóa học tập kế toán tài chính tổng hợp online/ offline, khóa học tập kế toán tài chính cao cấpkhóa học tập kế toán tài chính xây dựng, phát triển, khóa học tập kế toán tài chính quản lí trịkhóa học tập kế toán tài chính thuế chuyên sâu sắc, khóa học tập phân tách tài chính... và tương hỗ liên kết tuyển chọn dụng cho tới mặt hàng ngàn học tập viên.

Xem thêm: Van gas nên khóa trước hay sau khi tắt bếp

Nếu như bạn thích nhập cuộc các khóa học tập nối tiếp toán của trung tâm Lê Ánh thì hoàn toàn có thể tương tác đường dây nóng tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học tập nối tiếp toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung ứng các khóa học tập xuất nhập khẩu online - offline, khóa học tập chủ yếu nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất có thể lúc bấy giờ.

Thực hiện nay bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM