bảng đối chiếu công nợ

Mẫu biên phiên bản so sánh nợ công mới nhất nhất

Mẫu biên phiên bản so sánh nợ công tiên tiến nhất năm 2017. Tải kiểu biên phiên bản so sánh nợ công chuẩn chỉnh nhất vì thế Công ty kế toán Thiên Ưng kiến thiết.

Bạn đang xem: bảng đối chiếu công nợ

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 001/201/BBĐCCN Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày .31.  Tháng 12. năm 2017
 

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

 
          -  Căn cứ nhập biên phiên bản uỷ thác nhận sản phẩm & hàng hóa.

          -  Căn cứ nhập văn bản thân thiết nhì mặt mày.
 
Hôm ni, ngày 31 mon 12 năm 2017. Tại văn chống Công ty Kế toán Thiên Ưng, Cửa Hàng chúng tôi bao gồm có:
 
1. Cạnh A (Bên mua): CÔNG TY THUẬN PHÁT
-       Địa chỉ  :     19 Nguyễn trãi, Thanh xuân, Hà Nội
-       Điện thoại      :   0963133042           Fax:
-       Đại diện         :   Nguyễn Đức Cảnh         Chức vụ: Giám đốc
 
2. Cạnh B (Bên bán): CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
-       Địa chỉ    : Số 181 Xuân Thuỷ, Cầu giấy má, Hà Nội
-       Điện thoại      : 0984 322 539                                  Fax:
-       Đại diện         :  Lên Mạnh An                          Chức vụ: Giám đốc

Cùng nhau so sánh nợ công từ thời điểm ngày 1/1/2017 cho tới ngày 31/12/2017 ví dụ như sau:

1. Đối chiếu công nợ

Xem thêm: Thả 1 viên đá lạnh vào nồi canh có tác dụng gì?

STT Diễn giải Số tiền
1 Số dư đầu kỳ 0
2 Số đột biến tăng nhập kỳ 150.000.000
3 Số đột biến rời nhập kỳ 98.000.000
4 Số dư cuối kỳ 52.000.000

(Bằng chữ: Năm mươi nhì triệu đồng chẵn).

2. Công nợ cụ thể.
- Hóa đơn GTGT số 0000045 ký hiệu TU/16P vì thế Công ty Thiên Ưng xuất ngày 15/10/2016, Số tiền: 25.000.000 (Chưa thanh toán)
- Hóa đơn GTGT số 0000078 ký hiệu TU/16P vì thế Công ty Thiên Ưng xuất ngày 11/12/2016, Số tiền: 27.000.000 (Chưa thanh toán) 

3. Kết luận:
- Tính cho tới không còn ngày 31/12/2017 CÔNG TY THUẬN PHÁT (bên A ) còn cần thanh toán giao dịch cho Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng (bên B) số chi phí là: 52.000.000 (Năm mươi nhì triệu đồng chẵn)
 
- Biên phiên bản này được lập trở thành 02 phiên bản có mức giá trị như nhau. Mỗi mặt mày lưu giữ 01 phiên bản thực hiện hạ tầng mang đến việc thanh toán giao dịch trong tương lai thân thiết nhì mặt mày.

Xem thêm: Ông lớn ngành sữa thử nghiệm cách thức quảng cáo mới

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký thương hiệu, đóng góp dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký thương hiệu, đóng góp dấu)

Tải kiểu biên phiên bản so sánh nợ công về bên trên đây:

__________________________________________________