bài tập viết lại câu điều kiện

Viết lại câu ĐK 1, 2, 3 là dạng bài xích luyện ôn luyện và xuất hiện tại thông dụng nhập kỳ đua giờ đồng hồ Anh. Tuy nhiên, có rất nhiều chúng ta vẫn ko nắm rõ được phương thức nhằm đoạt được được dạng đề này. Hãy nằm trong Langmaster ôn luyện kỹ rộng lớn kỹ năng về những loại câu ĐK tương tự cách thức viết lách lại câu nhập nội dung bài viết bên dưới nhé! 

1. Tóm tắt kỹ năng về câu ĐK 1, 2, 3

Câu ĐK được sử dụng để lấy rời khỏi một fake thiết về một vụ việc chỉ xẩy ra Khi ĐK được nói đến việc xuất hiện tại. Câu ĐK bao hàm 2 mệnh đề: Mệnh đề ĐK (mệnh đề IF) và mệnh đề sản phẩm (mệnh đề chính).

Bạn đang xem: bài tập viết lại câu điều kiện

Xem thêm: CÂU ĐIỀU KIỆN TRONG TIẾNG ANH: CÔNG THỨC, CÁCH SỬ DỤNG VÀ BÀI TẬP

null

1.1 Câu ĐK loại 0 

Câu ĐK loại 0 trình diễn miêu tả một thực sự, chân lý rõ ràng nhập cuộc sống đời thường xẩy ra bên dưới một ĐK đương nhiên. Cấu trúc: If + S + V, S + V

Ví dụ: If you heat ice, it melts. (Nếu chúng ta thực hiện rét đá, nó sẽ bị tan chảy.)

Xem thêm: CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0: ĐỊNH NGHĨA, CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP

1.2. Câu ĐK loại 1

 • Câu ĐK loại 1 được dùng Khi ham muốn nói đến việc một hành vi, vụ việc này cơ hoàn toàn có thể xẩy ra ở lúc này hoặc nhập sau này với 1 ĐK chắc chắn. Cấu trúc: 

If + S + V (s/es), S + can/will/shall…… + V-inf

Ví dụ: If it rains heavily, I will stay at trang chủ for a whole day. (Nếu trời mưa rộng lớn thì tôi tiếp tục ở trong nhà một ngày dài.)

Xem thêm: CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1: CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG VÀ VÍ DỤ CỤ THỂ

1.3 Câu ĐK loại 2

Câu ĐK loại 2 được dùng làm trình diễn miêu tả trường hợp trái khoáy với thực tiễn, ko thể xẩy ra ở lúc này. Trong mệnh đề IF ở câu ĐK loại 2, động kể từ tobe luôn luôn được tạo thành “were”. Cấu trúc: 

If + S + V2/ Ved, S + could/ would/ should…+ V-inf

Ví dụ: If I were you, I would help Linda with her homework. (Nếu tôi là cậu, tôi sẽ hỗ trợ Linda thực hiện bài xích luyện.)

Xem thêm: CHỈ 10 PHÚT NẮM VỮNG CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 VÀ BIẾN THỂ

1.4 Câu ĐK loại 3

Câu ĐK loại 3 trình diễn miêu tả trường hợp không tồn tại thiệt nhập quá khứ, thể hiện một fake thiết trái khoáy ngược với tình hình ở quá khứ. Cấu trúc:

If + S + had + V3/Ved, S + could/ would… + have + V3/Ved

Ví dụ: 

If I had known that it was Anna’s birthday, I would have bought her a present. (Tôi nhưng mà biết hôm này đó là sinh nhật của Anna, thì tôi tiếp tục mua sắm đá quý cho tới cô ấy rồi.)

Xem thêm: CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3: ĐỊNH NGHĨA, CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP

1.5 Câu ĐK kết hợp

Diễn miêu tả những vụ việc trái khoáy ngược với thực tiễn nhập quá khứ và giả thiết sản phẩm nếu như những việc cơ thực sự xẩy ra. Cấu trúc: 

If + S + had + V3/Ved, S + would + V-inf…

Ví dụ: If Linh had done her homework last night, she wouldn’t be punished today. (Nếu tối qua quýt Linh thực hiện đoạn bài xích luyện thì thời điểm hôm nay cô ấy tiếp tục không xẩy ra trừng trị.)

2. Các dạng nội dung bài viết lại câu điều kiện

null

2.1 Viết lại câu sử dụng IF

Cách nhận dạng: Đề bài xích tiếp tục cho tới nhị vế câu, thông thường được nối cùng nhau vị những liên kể từ như sánh, that’s why, because.

Cách thực hiện bài: 

 • Cả nhị vế câu ở thì sau này đơn => viết lách lại câu sử dụng IF loại 1 (không phủ định).

Ví dụ: I will go vĩ đại the supermarket. I will buy a toy for my son. 

=> If I go to the supermarket, I will buy a toy for my son.

 • Nếu một vế thì lúc này, vế sót lại ở thì sau này hoặc lúc này => viết lách lại câu sử dụng IF loại 2 (phủ ấn định lại mệnh đề nhập câu).

Ví dụ: Lan doesn’t help her mom cook dinner. Her mom is angry now. 

=> If Lan helped her mom cook dinner, her mom wouldn’t be angry. 

 • Nếu câu đề bài xích sở hữu thì quá khứ đơn => viết lách lại câu sử dụng IF loại 3 (phủ định).

Ví dụ: San didn’t tell her the truth. She was sánh disappointed about him. 

=> If San had told her the truth, she wouldn’t have been sánh disappointed about him.

 • Thay “if” ngay lập tức địa điểm “because”, nếu như câu đề bài xích ở thể xác minh thì Khi viết lách lại, tất cả chúng ta tiếp tục gửi trở nên phủ ấn định và ngược lại. 

Ví dụ: I can’t go out with Jack because it is rainy. => If it weren’t rainy, I could go out with Jack. 

 • Với sánh, that’s why nhập câu đề bài xích, Khi viết lách lại câu, “if” tiếp tục ở mệnh đề ngược lại. 

Ví dụ: Kai doesn’t have driving license. That’s why he can’t drive a xế hộp. 

=> If Kai had a driving license, he could drive a xế hộp. 

2.2 Viết lại câu sử dụng Unless

 • Cấu trúc: Unless = If… not
 • Cách thực hiện bài: Thay “Unless” nhập điểm “If”, quăng quật “not”, vế sót lại không thay đổi.

Ví dụ: 

If she doesn’t invite Jack vĩ đại the tiệc ngọt, I won’t help her prepare the food. 

=> Unless she invites Jack vĩ đại the tiệc ngọt, I won’t help her prepare the food. 

2.3 Viết lại câu kể từ cấu hình sở hữu “without” quý phái “if”

 • Cách thực hiện bài: Sử dụng cấu hình If… not
 • Ví dụ: Without your help, I couldn’t finish the project on time.

= If you didn’t help má, I couldn’t finish the project on time.

2.4 Viết lại câu thay đổi kể từ or, otherwise quý phái câu sở hữu if

 • Cấu trúc sở hữu or, otherwise: Câu khẩu lệnh + or/ otherwise + S + will…
 • Cách thực hiện bài: Bắt đầu vị cụm “If you don’t…” (bỏ or hoặc otherwise).

Ví dụ:

Hurry up, otherwise you will be late for school. (Nhanh lên hoặc là cậu tiếp tục trễ học tập.)

=> If you don’t hurry, you’ll be late for school. 

2.5 Viết lại câu kể từ cấu hình “But for” quý phái “If”

  • Cấu trúc “But for”: But for + noun phrase/V-ing, S + V…
  • Cách thực hiện bài: Thay “But for” vị “If it weren’t for”, không thay đổi phần sót lại.
 • Ví dụ: But for Anna’s help, he couldn’t have done his math homework.

=> If it weren’t for Anna’s help, he couldn’t have done his math homework. (Nếu ko cần là nhờ việc hỗ trợ của Anna, anh ấy dường như không thực hiện đoạn bài xích luyện toán.)

2. Bài luyện viết lách lại câu ĐK loại 1, 2, 3

Bài luyện 1. Viết lại câu ko thay đổi nghĩa 

1. Jackson doesn’t live in nhật bản because he doesn’t know anyone there.

→ Jackson would

2. Lily doesn’t have any spare tickets. She can’t take má vĩ đại the concert. 

→ If Lyly

3. They don’t understand the problem. They won’t find any right solution. 

→ If they

4. Jack drinks too much alcohol every day, that’s why his stomach is not good. 

→ If Jack

5. Hana didn’t have breakfast, sánh she feels very hungry now.

→ If Hana

6. The weather won’t rain. We will go camping in the forest.

→ If the weather

7. Ran can’t lose weight because she doesn't exercise regularly.

→ If Ran

8. Jimmy didn’t answer the phone because he was studying. 

→ If Jimmy

9. John is exhausted today because he didn’t sleep well last night.

→ If John

10. Sarah can’t park near her office, that’s why she doesn’t come by xế hộp. 

→ If Sarah

11. I don’t know Lana’s gmail address, sánh I can’t send her the document. 

→ If I

12. Karen is not tall enough vĩ đại join the basketball team.

→ If Karen

13. Ronald doesn’t see the signal sánh he doesn’t stop the xế hộp.

→ If he

14. Peter gets bad marks today because he didn’t prepare his lessons well.

→ If Peter

15. Mary doesn’t save enough money. She can’t buy a new trang chủ.

→ If Mary 

16. Go right now or you’ll be late for the bus.

→ If you

17. Karik doesn’t apply for the job because he doesn’t have an IELTS certificate. 

→ If 

18. Hurry up, or we will be late for work.

→ If we

19. They don’t understand you because you don’t want vĩ đại talk vĩ đại them.

→ If you

20. Without your help, I couldn’t find her address sánh quickly. 

→ If 

21. Shut up, otherwise, you can’t follow what the teacher is saying.

→ If

22. But for the heavy rain, we would have a good picnic on Sunday.

→ If 

23. Unless Nam apologizes vĩ đại má, I won’t talk vĩ đại him again.

→ If

24. Melly was sick, sánh she couldn’t take part in the contest.

→ If 

Xem thêm: 10 câu nói trending 'cửa miệng' gây sốt mạng xã hội năm 2023

25. Lam doesn’t lượt thích spicy food, that’s why he doesn’t eat any food at the tiệc ngọt.

→ If 

26. If it weren’t for the traffic jam, we would go vĩ đại the meeting on time. 

→ But for

27. If you didn’t help má, I couldn’t find my dog.

→ Without

28. If he doesn’t submit the project, he won't graduate.

→ Unless

29. If it weren’t for his sickness, he would come vĩ đại help you.

→ But for

30. I won’t tell her the truth if you agree vĩ đại help má with this job.

→ Unless

Đáp án:

1. Jackson would live in nhật bản if he knew someone there.

2. If Lily had a spare ticket, she’d take má vĩ đại the concert.

3. If they understood the problem, they’d find the right solution.

4. If Jack didn’t drink too much alcohol, his stomach would be good. 

5. If Hana had had breakfast, she wouldn’t be hungry now.

6. If the weather doesn't rain, we will go camping in the forest. 

7. If Ran did exercise regularly, she could lose weight. 

8. If Jimmy hadn’t been studying, he’d have answered the phone.

9. If John had slept well last night, he wouldn’t be exhausted today.

10. If Sarah could park near her office, she’d come by xế hộp.

11. If I knew Lana's e-mail address, I could send her the document.

12. If Karen were tall enough, he would join the basketball team.

13. If Ronald saw the signal, he’d stop the xế hộp.

14. If Peter had prepared his lessons well, he wouldn’t get bad marks today.

15. If Mary saved enough money, she’d buy a new trang chủ.

16. If you don’t go right now, you’ll be late for the bus.

17. If Karen had an IELTS certificate, he’d apply for the job.

18. If we don’t hurry, we’ll be late for work.

19. If you wanted vĩ đại talk vĩ đại them, they’d understand you.

20. If you didn't help má, I couldn’t find her address sánh quickly. 

21. If you don’t shut up, you can’t follow what the teacher is saying.

22. If it weren’t for the heavy rain, we would have a good picnic on Sunday.

23. If Nam doesn’t apologize vĩ đại má, I won’t talk vĩ đại him again.

24. If Melly hadn't been sick, she could have taken part in the contest.

25. If Lam liked spicy food, she would eat some food at the tiệc ngọt.

26. But for the traffic jam, we would go vĩ đại the meeting on time. 

27. Without your help, I couldn’t find my dog.

28. Unless he submits the project, he won't graduate.

29. But for his sickness, he would come vĩ đại help you.

30. Unless you agree vĩ đại help má with this job, I will tell her the truth. 

Xem thêm:

50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1 (CÓ ĐÁP ÁN)

50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 (CÓ ĐÁP ÁN)

50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3 (CÓ ĐÁP ÁN)

null

Bài luyện 2. Viết lại những câu sau theo dõi cấu hình câu điều kiện

1. My mom cannot make dinner because she feels very tired today.

2. He was sánh aggressive in love, sánh he lost her.

3. Jane helps má finish the project, sánh I plan vĩ đại invite her vĩ đại a small tiệc ngọt.

4. You cannot understand her because you don’t try vĩ đại talk vĩ đại her.

5. His brother is hospitalized for treatment because he drinks too much alcohol. 

6. Kim doesn’t lượt thích K-pop, sánh she won’t spend money buying tickets for the concert.

7. Jack becomes sánh arrogant because he has many fangirls. 

8. My health improves quickly because I exercise every day.

9. I didn’t have dinner with my family, sánh I feel very hungry now.

10. David got fired because he was too lazy vĩ đại work.

11. Stay away from this area or I’ll report the police.

12. You always complain about everyone’s mistakes, that’s why I am not happy vĩ đại work in a team with you.

13. Follow the instructions otherwise you will ruin the cake.

14. People will not go camping when it is heavily snowy. 

15. I love music, that's why I organized this show.

16. Lisa doesn’t feel happy when that guy suddenly shows up at the tiệc ngọt.

17. They will come vĩ đại this tiệc ngọt because you sent an invitation vĩ đại them.

18. John doesn’t speak Chinese well, sánh he won’t have the opportunity vĩ đại attend a meeting with his Chinese partner. 

19. His mother did not reveal the secret sánh soon, that’s why he wouldn’t know it. 

20. You shouldn't accept her invitation vĩ đại the birthday tiệc ngọt. 

Đáp án:

1. If my mom didn’t feel very tired today, she could make dinner.

2. If he hadn’t been sánh aggressive in love, he wouldn’t have lost her.

3. If Jane didn’t help má finish the project, I wouldn’t plan vĩ đại invite her vĩ đại a small tiệc ngọt.

4. If you tried vĩ đại talk vĩ đại her, you could understand her.

5. If his brother didn’t drink too much alcohol, he wouldn’t be hospitalized for treatment.

6. If Kim liked K-pop music, she would spend money buying tickets for the concert.

7. If Jack didn’t have many fangirls, he wouldn’t become sánh arrogant.

8. If I didn’t exercise every day, I couldn't improve my health quickly.

9. If I had had dinner with my family, I wouldn’t feel very hungry now.

10. If David hadn’t been too lazy vĩ đại work, he wouldn’t have gotten fired.

11. If you stay away from this area, I won't report the police.

12. If you didn’t always complain about everyone's mistakes, I would be happy vĩ đại work in a team with you.

13. If you follow the instructions, you won't ruin the cake.

14. If it weren’t heavily snowy, people would go camping.

15. If I didn’t love music, I wouldn’t organize this show.

16. Lisa would feel very happy if that guy didn't show up suddenly at the tiệc ngọt.

17. If you hadn't sent an invitation vĩ đại them, they would not come vĩ đại this tiệc ngọt.

18. If John spoke Chinese well, he would have the opportunity vĩ đại attend a meeting with the Chinese partner.

Xem thêm: Chồng bắt vượt hơn 400km về nhà nội ăn Tết dù tôi chửa vượt mặt

19. He would have known this secret if his mother had revealed it sánh soon.

20. If I were you, I wouldn't accept her invitation vĩ đại the birthday tiệc ngọt. 

Trên đấy là phần chỉ dẫn phương thức bài xích và một trong những bài xích luyện viết lại câu điều kiện loại 1, 2, 3 nhằm những chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Hãy thông thường xuyên ôn luyện và gia tăng kỹ năng bằng phương pháp thực hiện nhiều bài xích luyện nhằm thuần thục cơ hội viết lách lại câu ĐK nhé!