bacl2+nahso4

BaCl2 + NaHSO4 → BaSO4 + NaCl + HCl được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn chỉ dẫn độc giả viết lách phương trình phân tử và phản xạ ion rút gọn gàng. Từ tê liệt áp dụng giải những dạng thắc mắc bài xích tập luyện tương quan. Hy vọng phương trình phản xạ mang lại lợi ích mang lại chúng ta nhập quá trìn tiếp thu kiến thức rưa rứa áp dụng giải bài xích tập luyện. Mời chúng ta xem thêm.

1. Phương trình phản xạ BaCl2 + NaHSO4 → BaSO4 + Na2SO4 + HCl

BaCl2 + NaHSO4→ BaSO4 + NaCl + HCl

2. Điều khiếu nại phản xạ xảy ra

Bạn đang xem: bacl2+nahso4

Nhiệt chừng thường

Cho BaCl2 tác dụng với NaHSO4.

Hiện tượng: Có kết tủa white.

3. Viết phương trình ion rút gọn gàng của phản xạ BaCl2 + NaHSO4

Phương trình phân tử

NaHSO4 + BaCl2 → BaSO4 + HCl + NaCl

Phương trình ion rút gọn gàng của phản xạ BaCl2 + NaHSO4

HSO4− + Ba2+→ BaSO4+ H+

4. Câu chất vấn áp dụng liên quan

Câu 1. Chất này tại đây ko tạo nên kết tủa khi mang lại nhập hỗn hợp AgNO3

A. KBr

B. K3PO4

C. HCl

D. H3PO4

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D

Câu 2. Trong những cặp hóa học tại đây, cặp hóa học này nằm trong tồn bên trên nhập dung dịch?

A. AlCl3 và Na2CO3

Xem thêm: Nên mua cá bụng to hay nhỏ?

B. HNO3 và NaHCO3

C. NaAlO2 và KOH

D. NaCl và AgNO3

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C

Câu 3. Cho hỗn hợp Fe2(SO4)3 phản ứng với hỗn hợp Na2CO3 thì thành phầm tạo nên là:

A. Fe2(CO3)3 và Na2SO4

B. Na2SO4; CO2 và Fe(OH)3

C. Fe2O3; CO2; Na2SO4 và CO2

D. Fe(OH)3; CO2; Na2SO4; CO2

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B

Câu 4. Các ion rất có thể tồn bên trên nhập và một hỗn hợp là:

A. Na+, NH4+, SO42-, Cl-.

B. Mg2+, Al3+, NO3-, CO32-.

C. Ag+, Mg2+, NO3-, Br-.

D. Fe2+, Ag+, NO3-, CH3COO-.

Xem thêm: Những loại cây phong thủy nên trồng trong nhà

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A