agno3+fecl2

Mời những em nằm trong theo đòi dõi bài học kinh nghiệm thời điểm ngày hôm nay với chi phí đề
AgNO3 + FeCl2 → Fe(NO3)2 + AgCl↓ | AgNO3 đi ra AgCl

Bạn đang xem: agno3+fecl2

Thầy cô http://cdk.edu.vn/ van trình làng phương trình 2AgNO+ FeCl2 → Fe(NO3)2 + 2AgCl↓ bao gồm ĐK phản xạ, cơ hội tiến hành, hiện tượng kỳ lạ phản xạ và một trong những bài bác luyện tương quan chung những em gia tăng toàn cỗ kỹ năng và kiến thức và tập luyện kĩ năng thực hiện bài bác luyện về phương trình phản xạ chất hóa học của Bội nghĩa. Mời những em theo đòi dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Phương trình 2AgNO+ FeCl2 → Fe(NO3)2 + 2AgCl↓

1. Phương trình phản xạ hóa học:

2AgNO3 + FeCl2 → Fe(NO3)2 + 2AgCl↓

2. Hiện tượng nhận thấy phản ứng

Xuất hiện tại kết tủa Trắng bạc clorua

3. Điều khiếu nại phản ứng

Nhiệt phỏng phòng

4. Tính hóa học hoá học

a. Tính hóa học hoá học tập của AgNO3

– Mang đặc điểm chất hóa học của muối

Tác dụng với muối

AgNO3 + NaCl →AgCl↓+ NaNO3

2AgNO3 + BaCl2 →2AgCl↓+ Ba(NO3)2

Tác dụng với kim loại:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Tác dụng với axit:

AgNO3 + HI → AgI ↓ + HNO3

Oxi hóa được muối bột Fe (II)

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

b. Tính hóa học hoá học tập của FeCl2

– Mang rất đầy đủ đặc điểm chất hóa học của muối bột.

– Có tính khử Fe2+ → Fe3+ + 1e

Tính hóa chất của muối:

– Tác dụng với hỗn hợp kiềm:

    FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

– Tác dụng với muối

    FeCl2 + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2AgCl

Tính khử:

– Thể hiện tại tính khử Lúc ứng dụng với những hóa học lão hóa mạnh:

    2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

5. Cách tiến hành phản ứng

Cho hỗn hợp FeCl2 tác dụng với hỗn hợp AgNO3.

6. quý khách đem biết

– Nhận biết AgNO3 bằng cơ hội cho tới ứng dụng với muối bột clorua như FeCl2, NaCl…

AgNO3 + FeCl2 → Fe(NO3)2 + AgCl↓

AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓

– Khi cho tới hỗn hợp AgNO3 dư vô hỗn hợp muối bột FeCl2, tao nhận được 2 kết tủa là AgCl và Ag.

2AgNO3 + FeCl2 → Fe(NO3)2 + 2AgCl

AgNO3 + Fe(NO3)2→ Fe(NO3)3 + Ag↓

7. Bài luyện liên quan

Ví dụ 1: Cho vài ba giọt hỗn hợp FeCl2 vào ống thử đựng hỗn hợp AgNO3, hiện tượng kỳ lạ để ý được là:

A. Có kết tủa Trắng xanh

B. Có khí bay ra

Xem thêm: Có nên trồng cây hoa sứ trước nhà?

C. Có kết tủa trắng

D. Có kết tủa red color nâu

Hướng dẫn giải

Đáp án đích thị là: C

Phương trình hóa học:

AgNO3 + FeCl2 → Fe(NO3)2 + AgCl↓

AgCl là kết tủa color trắng

Ví dụ 2: Cho lượng dư hỗn hợp AgNO3 tác dụng với hỗn hợp ứng dụng với 100mL hỗn hợp FeCl2 0,1M, nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 3,95

B. 1,975

C. 2,87

D. 1,08

Hướng dẫn giải

Đáp án đích thị là: A

Phương trình hóa học:

2AgNO3 + FeCl2 → Fe(NO3)2 + 2AgCl

AgNO3 + Fe(NO3)2→ Fe(NO3)3 + Ag↓

⇒ Kết tủa bao gồm đem AgCl và Ag.

nFeCl2 = 0,1.0,1 = 0,01 mol

⇒ nAgCl = 2. nFeCl2= 0,02 mol; nAg nFeCl2 = 0,01 mol

⇒ Khối lượng kết tủa nhận được là: 0,02.143,5 + 0,01.108 = 3,95 gam

 

 

Ví dụ 3: Các láo thích hợp hóa học này sau đây không cùng tồn bên trên vô và một dung dịch?

A. FeCl2 và AgNO3

B. Fe(NO3)3 và AgNO3

C. AgNO3 và HNO3

D. AgNO3 và NaF

Hướng dẫn giải

Đáp án đích thị là: A

FeCl2 và AgNO3 không thể nằm trong tồn bên trên vô một hỗn hợp vì thế bọn chúng phản xạ cùng nhau.

2AgNO3 + FeCl2 → Fe(NO3)2 + 2AgCl

8. Một số phương trình phản xạ hoá học tập không giống của Bội nghĩa (Ag) và thích hợp chất:

2AgNO3 + Fe → Fe(NO3)2 + 2Ag↓

2AgNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓

AgNO3 + NH4Cl → NH4NO3 + AgCl↓

2AgNO3 + H2O + 4NH3 + HCOOH → (NH4)2CO3 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

2AgCl as Cl+ 2Ag

Ag2S + O2 to 2Ag↓ + SO2

Trên đấy là toàn cỗ nội dung về bài bác học
AgNO3 + FeCl2 → Fe(NO3)2 + AgCl↓ | AgNO3 đi ra AgCl
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích chung những em hoàn thành xong chất lượng bài bác luyện của tớ.

Đăng bởi: http://cdk.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: 'Bạn hữu đường xa' đón tuổi 14 tại Cần Thơ