ag + hno3 đặc nóng

Cho phản xạ lão hóa khử thân mật Bội Bạc (Ag) ứng dụng với Axit Nitric (HNO3) đặc và HNO3 loãng phản xạ tạo ra những thành phầm nào? Mời chúng ta nằm trong bám theo dõi phương trình phản xạ hóa học Ag + HNO3 đặcAg + HNO3 loãng.

Ag + HNO3 Cân vì chưng phương trình phản xạ.

Bạn đang xem: ag + hno3 đặc nóng

-Xem tăng : k3po4 + agno3

Phản ứng chất hóa học giữa Ag + HNO3 đặc

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + H2O + NO2

Trong đó

  • Ag : Bạc
  • HNO3 : Dung dịch Axit Nitric đậm đặc
  • AgNO3 : Bội Bạc Nitrat
  • H2O : Nước
  • NO2 : Khí Nito Dioxit

Điều khiếu nại phản ứng : Dung dịch HNO3 đậm đặc

Hiện tượng nhận biết : Bội Bạc tan nhập hỗn hợp và xuất hiện nay khí Nitơ đioxit (NO2) gray clolor đỏ tía.

Xem tăng : agno3 na3po4

Phản ứng chất hóa học giữa Ag + HNO3 loãng

3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + 2H2O + NO

Trong đó

  • Ag : Bạc
  • HNO3 : Axit Nitric loãng
  • AgNO3 : Bội Bạc Nitrat
  • H2O : Nước
  • NO : Khí Nito Oxit color nâu

Điều khiếu nại phản ứng : HNO3 loãng và nhiệt độ độ

Hiện tượng nhận biết  : Chất rắn color bạc (Ag) tan dần dần nhập hỗn hợp và sủi lớp bọt do khí tạo ra tự khí hóa nâu ngoài bầu không khí Nito oxit (NO) sinh rời khỏi. Xuất hiện nay kết tủa white AgNO3.

Bài tập luyện đem chứa Ag và HNO3

Ví dụ 1 : Nung 2,23 gam hh X bao gồm (Fe, Cu, Ag) nhập oxi một thời hạn nhận được 2,71 gam hh Y. Hoà tan Y vì chưng hỗn hợp HNO3 dư, nhận được 0,672 lít khí NO (sp khử có một không hai, ở đktc) và hỗn hợp A. Cô cạn hỗn hợp A nhận được m gam muối hạt. Tính lượng muối hạt tạo ra trở thành và mol HNO3 phản ứng?

Lời giải

Số mol NO3 tạo muối hạt là: nNO3 tạo muối hạt = 3.nNO = 0,03.3 = 0,09 mol

Khối lượng muối hạt tạo ra thành: m = mX + mNO3 tạo muối hạt = 2,23 + 0,09.62 = 7,81 gam

Xem thêm: Chị tôi bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà để đón con dâu cũ về

Số mol oxi nhập cuộc phản ứng: nO2 = (2,71-2,23)/32 = 0,015 mol ⇒ nO = 0,03 mol

Số mol HNO3 đã phản xạ là: n = 4.nNO + 2.nO = 0,18 mol

Ví dụ 2:  Những sắt kẽm kim loại nào là tại đây ko ứng dụng được với dd HNO3 đặc, nguội

A. Fe, Al, Cr

B. Cu, Ag, Cr

C. Al, Fe, Cu

D. Mn, Ni, Al

Lời giải

những hóa học bị thụ động nhập HNO3 đặc, nguội

Chọn đáp án : A

Bài 3 : Nung 19,89 gam hh X bao gồm (Al, Zn, Mg) nhập oxi một thời hạn nhận được 23,09 gam hh Y. Hoà tan Y vì chưng hỗn hợp HNO3 dư, thu được một,12 lít khí N2 (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc) và dd Z. Cô cạn dd Z thu m gam muối hạt. Giá trị của m là:

Lời giải

nNO3 tạo muối hạt = 0,05. 10 = 0,5 mol; m = mX + mNO3 = 19,89 + 0,5.62 = 50,89 gam.

 

Xem thêm: TNG Holdings Vietnam mang 'giọt thương' gửi vào ngân hàng máu

Rate this post