admire đi với giới từ gì

Khi ham muốn phân bua lòng ngưỡng mộ so với người không giống, các bạn sẽ sử dụng động kể từ gì nhập giờ Anh? Trên thực tiễn đem thật nhiều lựa lựa chọn, tuy nhiên một trong mỗi động kể từ thông thường được dùng nhất đó là “Admire”. Hãy nằm trong FLYER lần hiểu cấu tạo của động kể từ này na ná lần câu vấn đáp mang lại thắc mắc “Admire” lên đường với giới kể từ gì?” nhé!

“Admire” lên đường với giới kể từ gì?
“Admire” lên đường với giới kể từ gì?

1. “Admire” là gì?

Theo khái niệm của tự vị Cambridge, “Admire” là một nước ngoài động kể từ (động kể từ nên đem tân ngữ lên đường kèm) thể hiện nay hành vi tôn trọng, cỗ vũ hành vi, động tác của những người không giống hoặc cảm nhận thấy người không giống vô cùng lôi cuốn và xứng đáng ngưỡng mộ. Nói cách thứ hai, “admire” được dịch quý phái giờ Việt là “ngưỡng mộ”, “cảm phục”,…

Bạn đang xem: admire đi với giới từ gì

Ví dụ:

 • We stopped at the top of the hill to tướng admire the scenery.

Chúng tôi nghỉ chân bên trên đỉnh ngọn núi và ngưỡng mộ tuyệt cảnh.

 • I admire your intelligence and determination.

Tôi khâm phục sự sự mưu trí và quyết đoán của anh ý.

 • You have to tướng admire the way he faced the situation.

Bạn nên ngưỡng mộ anh tao về kiểu cách đối lập với trường hợp.

Bạn đem những kể từ loại của “Admire” nhập bảng sau:

Từ vựngTừ loạiPhiên âmNghĩa
admirableTính từ/ˈæd·mər·ə·bəl/Đáng ngưỡng mộ
admiringTính từ/ədˈmaɪərɪŋ/Ngưỡng mộ
admirablyTrạng từ/ˈæd·mər·ə·bli/Một cơ hội ngưỡng mộ
admirationDanh từ/ˌæd·məˈreɪ·ʃən/Sự ngưỡng mộ
admirerDanh từ/ədˈmɑɪər·ər/Người ngưỡng mộ
Các dạngg kể từ loại của “Admire”

Ví dụ:

 • They have done admirable work in making sure that all the supplies got through.

Họ vẫn tiến hành một việc làm xứng đáng ngưỡng mộ trong các việc đảm nói rằng toàn bộ những mối cung cấp cung ứng đều được trải qua.

 • Jim was admiring her courage and determination.

Jim ngưỡng mộ sự gan góc và quyết đoán của cô ấy ấy.

 • Joe coped admirably with a hard situation.

Joe đương đầu với trường hợp trở ngại một cơ hội xứng đáng ngưỡng mộ.

 • I have great admiration for him as a writer.

Tôi đem dành riêng một sự ngưỡng mộ rộng lớn so với cô ấy như 1 người sáng tác.

 • The celeb is always surrounded by a circle of admirers.

Người có tiếng luôn luôn được vây hãm vị một vòng người ngưỡng mộ

Xem thêm: Tìm hiểu cụ thể 9 loại kể từ nhập giờ Anh

Ngoài đi ra, “Admire” còn một nghĩa tuy nhiên được người Mỹ sử dụng nhập văn trình bày, này là “khao khát”, “ao ước”…

Ví dụ:

 • I admire to know the truth.

Tôi mơ ước được biết thực sự.

 • He admires the scholarship.

Anh ấy mơ ước đã có được học tập bổng.

“Admire” lên đường với giới kể từ gì?
“Admire” lên đường với giới kể từ gì?

2. “Admire” lên đường với giới kể từ gì?

Để vấn đáp mang lại thắc mắc “‘Admire’ lên đường với giới kể từ gì?”, hãy nằm trong FLYER lần hiểu những cấu tạo của động kể từ này tức thì các bạn nhé.

2.1. Admire + something/ somebody + for + something

Cấu trúc:

S + admire + something/ somebody + for + something.

Bạn sử dụng cấu tạo này khi ham muốn phân bua “Ai cơ ngưỡng mộ ai khác/ đồ vật gi về điều gì”.

Ví dụ:

 • The school is widely admired for its morden teaching.

Ngôi ngôi trường được ngưỡng mộ vị cơ hội dạy dỗ tân tiến của chính nó.

 • I admired her for her determination.

Tôi ngưỡng mộ cô ấy vì như thế sự quyết đoán.

 • People admire her for her optimistic personality.

Mọi người ngưỡng mộ cô ấy vị tính sáng sủa.

2.2. Admire + somebody + for + doing something

Cấu trúc:

S + admire + somebody + for + doing something.

Cấu trúc này Có nghĩa là “Ai cơ ngưỡng mộ ai không giống vì như thế chúng ta thực hiện điều gì”.

Ví dụ:

 • I don’t agree with him, but I admire him for sticking to tướng his principles.

Tôi lắc đầu với anh ấy, tuy nhiên tôi ngưỡng mộ anh ấy vì như thế vẫn vâng lệnh những phép tắc của bạn dạng thân thiện.

 • The audiences really admire people for being with patients.

Những người theo dõi khâm phục người xem vì như thế vẫn ở lại với nhân.

 • I really admire her for doing it.

Tôi khâm phục cô ấy vì như thế đã thử điều này.

2.3. Admire + something/ somebody

Cấu trúc: 

S + admire + something/ somebody.

Cấu trúc này Có nghĩa là “Ai cơ ngưỡng mộ ai/ cái gì”.

Ví dụ:

 • Actually, I greatly admire and respect my grandpa.

Thật sự tôi vô nằm trong ngưỡng mộ và tôn trọng ông của tôi.

 • I admire everything my mother has done for bủ.

Tôi ngưỡng mộ tất cả tuy nhiên u đã thử mang lại tôi.

 • What qualities does she possess that you admire?

Cô ấy đem những phẩm hóa học này tuy nhiên các bạn ngưỡng mộ?

Các từ/ cụm kể từ đồng nghĩa tương quan với “Admire”
Các từ/ cụm kể từ đồng nghĩa tương quan với “Admire”

3. Các từ/ cụm kể từ đồng nghĩa tương quan với “Admire”

3.1. Look up to

Cụm kể từ “Look up to” đem nghĩa là “kính trọng”, “ngưỡng mộ”, “khâm phục”, “ngước nhìn” (nghĩa bóng)… 

Ví dụ:

 • He’s the kind of person that everyone looks up to.

= He’s the kind of person that everyone admires.

Ông ấy là loại người tuy nhiên người xem nên ngước nhìn.

Xem thêm: Có được đeo tai nghe khi đang lái xe?

 • Why tự most people look up to education and look down on the educated people?

= Why tự most people admire education and look down on the educated people?

Tại sao nhiều người quan tâm học tập vấn và lại coi nhẹ nhõm những người dân đem học tập vấn?

 • You should look up to everybody who is older phàn nàn you.

= You should admire everybody who is older phàn nàn you.

Anh nên kính trọng người xem rộng lớn tuổi tác rộng lớn con cái.

3.2. Respect

“Respect” là một trong nước ngoài động kể từ đem tức là “tôn trọng”, “kính trọng”, “đánh giá bán cao”,…

Ví dụ:

 • If you don’t respect yourself, how can you expect others to tướng respect you?

= If you don’t admire yourself, how can you expect others to tướng respect you?

Nếu các bạn ko tự động trọng thì làm thế nào ước người không giống tôn trọng bạn?

 • The doctor treats all her patients with consideration and respect.

= The doctor treats all her patients with consideration and admiration.

Bác sĩ ăn ở với toàn bộ người mắc bệnh của tôi vị sự quan hoài và lòng kính trọng.

 • He has a healthy respect for her rival’s talent.

= He has a healthy admiration for her rival’s talent.

Anh tao đem sự nể trọng đích mực so với tài năng của đối thủ cạnh tranh.

3.3. Think highly of

Cụm kể từ “Think highly of” Có nghĩa là “đánh giá bán cao”, “coi trọng”,…

Ví dụ:

 • Why tự Chinese people think highly of Confucius?

= Why tự Chinese people admire Confucius?

Tại sao người Trung Quốc kính trọng Khổng Tử như thế?

 • We all think highly of his work.

= We all admire his work.

Chúng tôi đều Đánh Giá cao việc làm của anh ý tao.

 • Do you feel young people think highly of themselves?

= Do you feel young people admire themselves?

Bạn đem cảm nhận thấy rằng tầng lớp thanh niên thông thường Đánh Giá cao chủ yếu mình?

3.4. Hold someone in high esteem

Cụm từ “Hold someone in high esteem” Có nghĩa là “quý trọng”, “tôn trọng”, “nể”…

Ví dụ:

 • She held my teacher in high esteem.

= She admires my teacher.

Cô ấy vô cùng kính nể giáo viên tôi.

 • Her colleagues in school hold her in very high esteem.

= Her colleagues in school admire her.

Đồng nghiệp ở ngôi trường của cô ấy ấy vô nằm trong tôn trọng cô.

 • The older people in the village are held in high esteem because of their experience, judgment, and wisdom.

= The older people in the village are admired because of their experience, judgment, and wisdom.

Người già cả nhập làng mạc vô cùng được kính trọng chính vì tay nghề, sự Đánh Giá và kỹ năng và kiến thức của mình.

3.6. Hero-worship

Được ghép vị nhì kể từ đơn “Hero” (người hùng) và “worship” (sùng bái), động kể từ “Hero-worship” đem tức là “tôn kính”, “sùng bái” hoặc “vô nằm trong ngưỡng mộ”.

Ví dụ:

 • As a young boy I hero-worshiped my father.

= As a young boy I admired my father.

Khi còn nhỏ tôi vô nằm trong ngưỡng mộ phụ vương bản thân.

 • Everyone hero-worships him as a god.

= Everyone admires him as a god.

Mọi người sùng bái ông tao như 1 vị thần.

 • The rock superstars are hero-worshiped by their fans.

= The rock superstars are admired by their fans.

Các siêu sao nhạc rock được fan hâm mộ tôn sùng.

Bài tập luyện “‘Admire’ lên đường với giới kể từ gì?”
Bài tập luyện “‘Admire’ lên đường với giới kể từ gì?”

Xem thêm: https://www.youtube.com/watch?v=XL0y_gnOYcA&ab_channel=Th%E1%BA%AFngPh%E1%BA%A1m

4. Bài tập luyện “‘Admire’ lên đường với giới kể từ gì?” 

Bài tập luyện 1: Chọn đáp án đúng

Bài tập luyện 2: Điền giới kể từ lên đường với admire phù hợp nhập khu vực trống

5. Tổng kết

Trên đó là toàn cỗ kỹ năng và kiến thức về động kể từ “Admire”, FLYER tin yêu chắc hẳn rằng các bạn vẫn tìm kiếm được câu vấn đáp mang lại thắc mắc “Admire lên đường với giới kể từ gì?” – Đó đó là giới kể từ “for”. Chỉ cần thiết ghi lưu giữ được tía cấu tạo đơn giản và giản dị bên trên, bạn đã sở hữu thể dùng thạo động kể từ này rồi cơ, đơn giản và giản dị đúng không ạ nào? quý khách hàng cũng nhớ rằng vận dụng những kỹ năng và kiến thức này nhập những tình huống nhập thực tiễn nhằm nâng lên trình độ chuyên môn giờ Anh của bạn dạng thân thiện nhé.

Một trang web đáng tin tưởng nhằm rèn luyện những kỹ năng và kiến thức giờ Anh là Phòng luyện ganh đua ảo FLYER. Việc ôn luyện giờ Anh của các bạn sẽ không thể nhàm ngán với những công dụng tế bào phỏng game mê hoặc trải qua những trò nghịch ngợm cùng với rất nhiều tiến thưởng tặng rất dị,hình họa chân thật, đã mắt nằm trong kho đề ganh đua nhiều chủng loại, khái quát những chủ thể, toàn bộ tiếp tục hứa hứa mang lại cho chính mình những giờ học tập giờ Anh thiệt đơn giản và dễ dàng và hiệu suất cao. Nhanh tay tò mò thôi nào!

Xem thêm: Hoa mào gà có ý nghĩa gì?

Và nhớ rằng học tập giờ Anh nằm trong FLYER bằng phương pháp nhập cuộc group Luyện Thi Cambridge & TOEFL nằm trong FLYER và để được update những kỹ năng và kiến thức và tư liệu giờ Anh mới nhất và tương đối đầy đủ nhất.

Xem thêm:

 • Cấu trúc Can’t stand sử dụng như này mang lại chuẩn chỉnh nhằm ko thất lạc điểm?
 • Cấu trúc Remind + to tướng V/Ving: Công thức cụ thể kèm cặp ví dụ, bài xích tập
 • Cấu trúc “difficult” – Thuộc lòng tức thì những 4 sử dụng phổ biến nhất