Đá Ngồi Thiền định là gì?

Nghe nhiều người nói rằng có tồn tại loại đá thiền Obsidian được sinh ra từ núi lửa, rồi kèm các hình ảnh của các thiền sư. Không biết mọi người định nghĩa về thiền ra sao? Theo tìm hiểu của mình: Thiền là đưa tiềm thức mình vào trạng thái trống không, không còn bất kỳ tạp niệm nào Vậy Thiền để làm gì và công dụng của thiền như thế nào? Có rất nhiều câu trời lời cho công dụng của Thiền nhưng nhìn chung là Thiền để…

Read More